معبد آناهیتا

معبد آناهیتا

ایران باستان نیز خاستگاه دینی خاص خود را داشت .بیانگر این موضوع و ادله آن وجود عبادتگاه هایی هم چون معبد آناهیتا هست.قدمت این عبادتگاه به سالیان خیلی دور باز می گردد.در کتب دینی باستانی بر جای مانده نیز به این نکات اشاره شده است .معبد آناهیتا در کرمانشاه یکی از این آثار قدیمی تاریخی است که می تواند تا حدود زیادی شما را به دوران تاریخی ببرد. با ما همراه باشید…
آریایی ها در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح عقاید دینی منحصر به فردی داشتندکه آنان را ازدیگر اقوام جهان متمایزمی کرد.مهم ترین ویژگی این عقاید این بود که آنها نه بت پرست بودند و نه یکتاپرست بلکه خدایان آنهااز بین مظاهر آسمانی و به نسبت تاثیرآنها بر طبیعت پیرامون و زندگی انسان داشت انتخاب می شدند . یکی ازخدایان آن زمان آناهیتا نام داشت که خدای باروری و رویش و بارندگی و زایندگی بود که به اراده وتدبیرش باران می بارید و رودها به جریان می افتادند وگیاهان می روییدند و زنان و جانوران ماده آبستن می شدند و زندگی انسان وحیوان و گیاه ادامه می یافت . لطف و رحمت آناهیتا نیز شامل همه موجودات زنده می شد و به همین سبب خدای ستودنی آن زمان بوده است . یعنی آناهیتابرای ایرانیان یک ذات مقدس بود که انسان وظیفه داشت خود را مانند او کند و مثل او همه کس و همه چیز را دوست داشته باشد وبرکاتش به همه کس و همه چیز برسد . در دین ایرانی که با گذشت زمان تا اواخر هزاره دوم پیش از میلاد شکل گرفت تمام خدایان آریایی پایین آورده شدندوهر کدام به یک ایزد تبدیل شدند که کارگزار آفریدگار جهان بود و این آفریدگار نیز صفت اهورامزدا گرفت که ذاتی نادیدنی و وصف ناشدنی بودوبه این ترتیب آناهیتا ایزد یا الهه باران و رویش قرار گرفت . در زمان اردشیر دوم پرستش مجدد آناهیتا و میترا در کنار اهورامزدا مجددا آغاز شدواو دستور داد تندیس های مرمرین آناهیتا را در نقاط بسیاری از کشور پهناورش از جمله در استخر . بابل . شوش . همدان . باختریه . دمشق وساردیس برپا کنند . این پیکره ها که کنار رودها بنا شده بودند دوشیزه ای بلند بالا و کمر باریک با سینه های برآمده را نشان می دادندکه تاجی زرین بر سر دارد و صد ستاره هشت پر از سنگ لاجورد با نوارهای زرین در اطراف تاجش آویزانند . گوشواره زرین جواهرنشان درگوش و گردنبند زرین بر گردن سفید درخشانش دارد . جامه زربفت برتن و کفش زرین در پا دارد کمرش را به تنگی بسته است دسته ای برسم دردست دارد که نشانه پرستش اهورامزدا است . بازوان و سینه سپیدش از دور هویداست و انگشتانش همچون بلور می درخشند . اوزیباترین دوشیزه جهان است با موهایی که همچون آبشار تا کمرگاهش افتاده است و بر روی گردونه ای ایستاده است که چهار اسب سفیدآنرا می کشند .حتما دیدن معبد آناهیتا را از دست ندهید.چرا که شمارا با تاریخ عمیق ایرانی بیشتر آشنا خواهد کرد.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)