برچسب: معما

معمای جذاب پروفسور حسابی

معمای جذاب پروفسور حسابی

معمای جذاب پروفسور حسابیسه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند،قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند،تا آن ساعت را خریداری کنند،بعد از رفتن آنها ،صاحب مغازه به شاگردش میگوید " قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده، این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان"،شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر ...

ادامه مطلب