برچسب: محیط زیست

احیای فرهنگ حمایت از حیوانات سیرک در ایران

احیای فرهنگ حمایت از حیوانات سیرک در ایران

انسان همواره برای سرگرمی خود از تمام ظرفیت های موجود در طبیعت استفاده می کند دراین راه حیوانات نیز در امان نمانده و در قالب سیرک جزو سرگرمی ها قرار گرفته اند.دراین راه ستم های زیادی به حیوانات سیرک ها وارد می شود، کشیدن دندان، کوتاه کردن چنگال ها ( ناخن )، پوشاندن لباس و مجبور کردنشان برای پریدن از بین حلقه های آتش یا ...

ادامه مطلب

منطقی بودن نگرانی درباره ورود ریزگردهای آغشته به اورانیوم در کشور

منطقی بودن نگرانی درباره ورود ریزگردهای آغشته به اورانیوم در کشور

منطقی بودن نگرانی درباره ورود ریزگردهای آغشته به اورانیوم در کشور سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه منشأ بخش عمده‌ای از ریزگردهای شهرهای جنوبی، کشور عراق است، گفت: نگرانی درباره وجود ریزگردهای آغشته به اورانیوم در کشور، منطقی است. خبرگزاری فارس: نگرانی درباره ورود ریزگردهای آغشته به اورانیوم در کشور، منطقی استغلامحسن مؤید حسینی صدر در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس با بیان اینکه ...

ادامه مطلب