برچسب: تغذیه

با مصرف ماهی از پیری حافظه جلوگیری کنید

با مصرف ماهی از پیری حافظه جلوگیری کنید

خوردن ماهی می‌تواند به حفاظت مغز در حال پیر شدن کمک کند. افراد سالمند از لحاظ شناختی سالم مصرف درازمدت ماهی تنوری یا آب‌پزشده به طور هفتگی با افزایش حجم ماده خاکستری در بخش‌هایی مغز از جمله هیپوکامپ، پر‌کونئوس، قشر سینگولیت خلفی و اربیتال قدامی همراهی دارد.بررسی ها نشان می‌دهد که افرادی که رژیم غذایی حاوی ماهی تنوری یا آب‌پزشده – و نه سرخ‌شده- را ...

ادامه مطلب