محمد رسول الله صلی علی الله علیه وآله

محمد رسول الله صلی علی الله علیه وآله

سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله برهیچ یک از مسلمانان پوشیده نیست.قران حضرت را به عنوان اسوه حسنه معرفی می کند و چه الگویی کاملتر وجامع تر و بهتر برای هر مسلمانی وحتی برای جهانیان.این تفکر که رسول الله(ص) یا ائمه (ع) مختص مسلمانان هستند تفکر اشتباهی است جراکه این الگو برای جهانیان هست .اسوه بودن فقط مختص برای مسلمانان نیست برای هر انسان آزاده ای اسوه ی نیکو هستند .حال نظرات برخی ازغربیان را پیرامون شخصیت اول وبزرگ اسلام در اینجا می آوریم،تا انگیزه ای شودبرای شناخت بیشترسیره ایشان برای هریک ازمسلمانان.
گوستاو لوبون مستشرق فرانسوی درکتاب(تمدن اسلام وغرب)می نویسد :
مکتب اخلاق قرآن محمدی عالی ترین روش فضایل اخلاقی است قرآن مردم را به صدقه واحسان وعفت وبزرگواری،اعتدال و میانه روی تشویق نموده وآنها را به اهمیت وفای بعهدوپیمان خوانده و به دوستی با همسایگان وپیوست با خویشاوندان ودادن حقوق مستحقان ومراعات بیوه زنان ودرمانگان و اهتمام در امر یتیمان وبی پدران دستور داده است.اینهاست آن آداب وتربیت عالیه ای که قرآن مردم را به سوی آنها دعوت کرده و این تربیت وآداب به مراتب بالاتر از انجیل و آداب آنست .
علامه خاورشناس آلمانی ماکس منی می گوید :مردعربی که اشتباهات مسیحیت ویهودیت رادریافت وباهمت عظیمی که خالی ازخطر نبود میان قومی مشرک وبت پرست قیام نمود و آنها را به یکتاپرستی دعوت کرد و ابدیت روح را در قلوب آنها کاشت تنها نباید او را در صف مردان بزرگ تاریخ قرار دادبلکه سزاوار است که به پیغمبری او اعتراف نماییم.
رود ویل نویسنده معروف انگلیسی می گویداروپاباید فراموش نکند که مدیون قرآن محمدی است زیراقرآن بود که باعث گردید آفتاب علم و دانش دراروپا طلوع کند(بسوی قرآن واسلام )
مسترستانلی لین بول درکتاب خودموسوم به اقوال محمدی می گوید : محمد (ص) مرد روئوف و با شخصیتی بود از بیماران عیادت می کرد واز نشست وبرخاست با فقیران ننگ نداشت و دعوت غلامان و زرخریدان را اجابت می نمود .با دست خود لباسهایش رااصلاح می نمود پس بدون شک وشبهه پیغمبر مقدسی است او یتیمی است که بعدها فاتح عظیمی شد .
مسیوان ملیا می گوید :اوضاع خانوادگی را با بهترین طرزی اصلاح نمود وبه زنان مقام ارجمندی دادومردم رابا اعمال نیک وخوبی کردن به دیگران تشویق کرد.
مستر اورینج تاریخ نویس معروف می گوید:آخرین پیامبر مردی باخلوص نیت وخوش اخلاق وبافکر وبزرگواروصاحب آرا عالی بودوگفتار های او کوتاه وزیبا ودارای معانی بزرگی است بنابراین او مردمقدس وبزرگواری بود .
لورا فکشیا فالیبری دانشمند ایتالیا می گوید:شکی نیست آن دروغ هایی که درقرون وسطی در وصف محمد(ص) ودیانت او می گفتنددر این دوره خیلی تخفیف یافته ومردم طالب بدست آوردن حقیقت تاریخی محمد(ص) واسلام هستند.
دیسون فرانسوی می گوید:مگر پیغمبر اسلام (ص) به پیروان خود دستور ندادکه از گهواره تا گور جویای علم باشند ؟آیا به آنها نفرمودکه طلب علم برهرمرد مسلمان وزن مسلمان واجب است؟مگر به آنها نفرمود که علم را اگرچه در سرزمین چین باشد باید به دست آورند ؟ پس در حقیقت می توان گفت که اسلام برای ترقی وپیشرفت ازسایر ادیان بهترو به تمدن نزدیکتراست .
مستر ومف بایرون می گوید: هرقدربیشتر با اسلام وزندگانی اسلامی آشنا می شوم ازقواعدبهداشتی که محمدپیغمبر برای مسلمین وضع نموده بیشتر در شگفت می شوم وتاسف می خورم ازاینکه بیشتر مصریان ازآنها پیروی نمی کنند ( کتاب محمد (ص)ازنظر دیگران)
ویلیام انگلیسی درکتاب خود که موسوم به (زندگانی محمد) است می گوید: زصفات برجسته محمدکه سزاوار همه گونه تقدیروتمجید است دقت واحترامی است که درباره یاران خود حتی پست ترین آنهامعمول می داشته است .آری فروتنی ومهربانی وانسانیت وبخشش در وجودش ریشه دوانده وسبب شدت علاقه ومحبت اطرافیانش ومهربانی و انسانیت وبخشش در وجودش ریشه دوانده و سبب شدت علاقه و محبت اطرافیانش به او شده بود از گفتن ( نه) در موقع خواهش بی اندازه بیزار بود و اگر نمی توانست حاجت درخواست کننده را برآوردخاموشی را برپاسخ منفی دادن ترجیح می داد،فوق العاده باحیا بود ودرباره اش گفته اند که از هر شخص محجوبی باحیاتربود .
مسترمارکو داد می نویسد:محمد(ص) باغنی وفقیر یکسان رفتارمی کردبه حقیقت پیغمبرشخصیت مبارکی است که خداوند او را برای بشرفرستاده است .
مسیو سید للو می گوید : ازراستی ودرستی واخلاق نیک ورفتار واستقامت محمد(ص) بود که دربیست و پنج سالگی ازطرف مردم به اولقب امین داده شد.
لویی توماس نویسنده معروف امریکایی می گوید:کمترخانواده ای درعربستان دیده می شود که نام یکی از فرزندان خودرا( محمد )نگذارد واصولا” انتشار این نام در عالم بیشتر از انتشار ( پطرس ویوحنا ) است.
ادواردمونته رییس دانشگاه ژنو می گوید:محمد (ص) پیغمبری بود که ملتش رااز منجلاب فساد اخلاق وپستی عادات وفساد عقیده نجات داد بنابراین ممکن نیست در راستی واخلاص وشور خداپرستی که سراسر وجودش رافراگرفته بود شک آورد .
دکرت جوموناس استاددانشگاه بوداپست می گوید:من رهبر اسلام،حضرت محمد (ص) رابزرگترین مصلح انقلابی جهان می دانم که ازطرف خداوند به وی الهام می شده است
منابع:
اسلام شناسی غرب
نظریه دانشمندان جهان درباره قرآن ومحمد(ص)
محمد(ص) درنظر دیگران
اسلام شناسی غرب
منابع اینترنتی

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)