نماز در اسلام

نماز در اسلام

نماز در اسلام ستون دین است.کلام حضرت رسول اکرم(ص)؛چرا نمازراتشبیه به ستون دین کرده اند.جایگاه نماز دراسلام چیست؟آیا فقط یک فریضه الهی است؟
نماز روح بندگی ودارای اثرات تربیتی و اخلاقی فراوانی است که بسیاری از این آثار شناخته شده است وبسیاری نیز هم چنان ناشناخته باقی مانده است.
نـمـازدرلـغت به معناى پرستش,نیاز,سجود,بندگى واطاعت, خم شـدن بـراى اظـهـار بـندگى واطاعت ویکى از فرایض دین و عبادت مـخصوصى است که مسلمانان۵ باردر شبانه روز به جامى آورند.نـمازیعنى خدمت وبندگى, فرمان بردارى, سرفرود آوردن وتعظیم کردن به نشانه احترام.
نمازداروى نسیان ووسیله ذکر خداوند است.نـمـازرابـطه معنوى مخلوق باخالق است.نمازیعنى دل کندن ازمـادیـات وپـرواز دادن روح; یـعـنى پارا فراتر ازدیدنى ها وشنیدنى هانهادن. و اما نمازاهرم استعانت در غم ها و مشکلات است. خداوند مى فرماید: ازصبرو نماز درمشکلات کمک بگیریدوبرآن هاپیروزشوید. نـمـازبـه مـنزله پرچم ونشانه مکتب اسلام است. پیامبراکرم مى فرماید:نـمازبه منزله سرنسبت به تن است.نـمـازبـراى اولـیاى خدا شیرین و براى غیر آنان دشوار و سنگین است.قرآن مى فرماید:وانها لکبیره الا على الخاشعین.نـمازگزارباگفتن (الله اکبر) ابهت همه ابرقدرت ها را مى شکندوخـط بـطلان بر همه قدرت هاى طاغوتى, وسوسه هاى ابلیس و جاذبه هاى مادى مى کشد. نـمـازتاثیربسزایى درزندگى فردى و اجتماعى فرد دارد.مرزبین بنده خدا و کفر ترک نمازاست.آن قدر بر این فریضه تاکید شده است که معیار بین کفر و ایمان است .نمازمعراج مومن است یعنی دل کندن از دل مشغولی ها و خود را سپردن به دریای الهی ، یعنی آرامش محض .یعنی خدایا من بسوی تو آمده ام تا مرا اجابت کنی .
در تمام حرکت نمازهم از لحاظ تربیتی و هم اخلاقی نکاتی هست که تحقیقی جامع را می طلبد . دراینکه با الله اکبر نمازآغاز می شود ،رکوع وسجود ،اذکار و…. کلمات ایاک نعبد وایاک نستعین شرشار از عزت نفس آدمی است و فقط خدارا شایسته درخواست می داندو در دل خود دارد که ای آدمی عزت نفس خود را به غیر خدا برای هیچ کس کوچک نکن.وبسیار دیگر از این آثار که در مباحث بزرگتر جای می گیرد.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)