رصد شخصیت قاسم سلیمانی ،مامور مخفی ایرانی غیرممکن است.

رصد شخصیت قاسم سلیمانی ،مامور مخفی ایرانی غیرممکن است.

قاسم سلیمانی در سال های اخیر از شخصیت هایی است که در جهان زیر ذره بین قرار گرفته است .شخصیت پیدا و پنهان ایشان سبب شده است که کمتر کسی بتواند شخصیت ایشان را رصد کند.از این رو شخصیت ایشان برای ایرانیان تبدیل به نمادی برای غرور و افتخار در حوزه های جنگی و در زمینه جنگ با تروریسم گردد.« حاج قاسم سلیمانی » برای ایرانیان ، از زمره و یادگار همان جان های تابناک به شمار می رود و به همین دلیل ، طی چند سال گذشته ، به شخصیتی ملی تبدیل شده است. غربی ها ، خصوصاً یانکی ها ، درست همین چهره«حاج قاسم» را نمی شناسند و از همین رو ،‌ فرزند کویر برای شان مرموز و رعب انگیز است. برای کابوی های آمریکایی ، مصداق فرمانده نظامی ، یا «ژنرال رومل» است یا «ژنرال آیزنهاور». این دو به لحاظ الگو های نظامی تفاوت زیادی با هم ندارند، به جز آن که جبهه یشان متفاوت است. اما«قاسم سلیمانی» با نبوغ نظامی حیرت انگیزش، زمانی که دست به سوی آسمان بلند می کند و به نماز می ایستد ، از تمامی ژنرال های شناخته شده تاریخ نظامی گری مدرن ،‌ متمایز می شود. در منطق کابوی ها ، او هیچ تعریفی ندارد. انگار که از دنیایی دیگر آمده است. او وحشت محض و یک کابوس است. باید «بتمن» و «سوپر من» و «اسپایدرمن» به جنگش بروند. آنها هم که اوهامی بیش نیستند. و اینجا است که آینده تاریخ ،‌به گونه ای متفاوت از تمامی محاسبات ، ورق می خورد. آینده ای که بندگی و نماز ، اصلی ترین استراتژی نظامی اش خواهد بود. البته هستند بسیاری که این جملات را شعاری و تبلیغاتی خواهند دانست ، اما چه باک؟ بگذار هر چه می خواهند بگویند و ببافند. تا اینجای کار، این سردار نمازخوان ما بوده است که پوزه شیطان را با همه ناوگان و شکوه آهنین اش ، به خاک مالیده است.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)