علت و هدف ازدواج

علت و هدف ازدواج

علت غایی و هدف ازدواج چیست؟هدف از ازدواج آیا فقط برطرف کردن نیاز های جنسی است و یا مسایل دیگری نیز مثل حس محبت و یا پدر یا مادر شدن وبسیاری دیگر از این موارد را نیز در بر می گیردیا خیر؟ در واقع هر انسانی نیاز های متعارفی دارد که از این طریق بر طرف می گرددو اهداف بسیاری را این ازدواج در برمی گیرد.پیمان مقدس زناشویى رشته ‏اى است آسمانى که دل ها را بهم پیوندمى ‏زند،دل هاى پریشان را آرامش مى‏ دهد افکار پراکنده را به یک هدف متوجه مى ‏سازد.خانه،جایگاه عشق و محبت،کانون انس و مودت و بهترین آسایشگاه استازدواج براى انسان یک نیاز طبیعى است و فوائد مهمى را در بردارد که اهم آنها عبارت است از:نجات از سرگردانى و بى‏ پناهى و تشکیل خانواده، دختر وپسرى که ازدواج نکرده‏ اند بمنزله کبوترانى بى‏ آشیانه هستند،که بوسیله‏ ازدواج خانه و آشیانه و پناهگاه مى‏ یابند. شریک در زندگى و مونس و محرم راز و غمخوار و مدافع و کمک بدست مى‏ آورند.ارضاى غریزه جنسى ، غریزه جنسى در وجود انسان غریزه‏ بسیارنیرومند و ارزنده‏ اى است. وبه همین جهت نیاز دارد به وجود همسرى‏که در یک محیط امن و آرامش،در مواقع احتیاج ، از وجودش بهره بگیرد و لذت ببرد.تامین صحیح خواسته‏ هاى غریزه جنسى یک نیازطبیعى است‏ که باید اجابت‏ شود والا ممکن است پیامدهاى بدروانى و جسمانى واجتماعى داشته باشد.کسانی که از ازدواج امتناع مى‏ورزند غالبا به‏بیماریهاى روانى و جسمانى مبتلا مى‏گردند.تولید و تکثیر نسل،بوسیله ازدواج انسان فرزند پیدا می کندوجود فرزند ثمره ازدواج و باعث تحکیم بنیاد خانواده و آرامش و دلگرمى‏زن و شوهر میباشد. و بهمین جهت در قرآن و احادیث نسبت‏ به ازدواج تاکیدات‏ فراوانى بعمل آمده است.از باب نمونه:خدا در قرآن مى ‏فرماید:و از آیات‏ خدا این است که براى شما همسرانى را آفرید تا با آن ها انس بگیریدرسول‏ خدا صلى الله علیه و آله فرمود:در اسلام بنائى بر پا نشده که بهتر از تزویج‏ باشد.امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: تزویج کنید که سنت رسول ‏خداست .پیامبر صلى الله علیه و آله مى‏فرمود:هر کسى مى‏خواهد از سنت‏من پیروى کند باید ازدواج نماید. بوسیله ازدواج فرزند بیاورید (و تعدادمسلمانها را زیاده گردانید) که من در قیامت‏ با کثرت شما به امت هاى دیگرمباهات و افتخار مى‏کنم.در این موارد هدف ازدواج کاملا مشخص شده است که با توجه به آنها می توان دست به انتخاب زد.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)