هنر مدیریت خانه

هنر مدیریت خانه

هنر در خانه
نگهداری فرزند و سر و سامان دادن به زندگی وبه قول معروف تر وخشک کردن یک زندگی از هنر هایی است که تنها یک زن می تواند داشته باشد .این از خصوصیت های یک زن موفق است در زندگی .هنردر زندگی .بارها این جمله را شنیده اید که در پشت سر یک مرد موفق ویا یک زندگی موفق یک زن همیشه قرار دارد و از او حکایت می کند. داشتن این مهارت ها چگونه موجب می شود تا زندگی مسیر به سمت پیشرفت ار بپیماید.در اینجا یک سری از هنرهایی که در زندگی توسط زنان موفق صورت می پذیرد را بیان می کنیم .با اخبار ایران همراه باشید:
۱)مدیریت امور منزل
مدیریت کردن امور منزل از معیارها و هنر های اصلی یم زن در خانه داری است .برنامه ریزی کردن و در واقع یک برنامه ی سالانه وگاه چند ساله توسط مادر و زن خانواده ایجاد می شود شاید تا به حال به این نکته توجه نکرده بودید.این کار بسیار مشکلی است اینطور نیست؟
۲)تربیت فرزندان
تربیت کردن فرزند نیز به مثابه ی تربیت یک جامعه است . شاید بارها شنیده اید که می گویند بهشت زیر پای مادران است .یکی از استنادهای قوی به این جمله همین تربیت کردن فرزندان توسط مادر هست که با تربیت صحیحیک مادر است که فرزند سعادت مند می شود ویک کشور می تواند مسیر ترقی را بپیماید.نظرتان در مورد این مورد چیست ،آیا اینطور نیست؟
۳)هنر شوهرداری
شوهر داری نیز یک هنر بزرگ هست در کنار سایر هنر های دیگر.
۴)هنر آشپزی
معمولا تمام انسان ها هیچ دست پختی ار بهتر از دست پخت مادر خود نمی دانند .در واقع علت این امر مهر ومحبت وعلاقه ای اس که مادر به غذا درست کردن برای اعضای خانواده اش می گذارد و مزه این طعم ها از زیر زبان اعضای خانواده هیچ وقت بیرون نمی رود.
۵)هنر ارتباط برقرار کردن بین تمام اعضای خانواده
مادر یا زن خانواده باید طوری عمل کند تابرای همه ی اعضا خانواده وقت بگذارد .و این یعنی مدیریت زمان وتقسیم بر حسب نیاز اعضا خانواده
و بسیاری از هنر ها که شاید به چشم نیاید اما با کمی ریز شدن در زندگی می توان این هنرها را شناخت وانها را پرورش داد وتقویت کرد.
“مقالات اخبار ایران”

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)