با مصرف ماهی از پیری حافظه جلوگیری کنید

با مصرف ماهی از پیری حافظه جلوگیری کنید

خوردن ماهی می‌تواند به حفاظت مغز در حال پیر شدن کمک کند. افراد سالمند از لحاظ شناختی سالم مصرف درازمدت ماهی تنوری یا آب‌پزشده به طور هفتگی با افزایش حجم ماده خاکستری در بخش‌هایی مغز از جمله هیپوکامپ، پر‌کونئوس، قشر سینگولیت خلفی و اربیتال قدامی همراهی دارد.بررسی ها نشان می‌دهد که افرادی که رژیم غذایی حاوی ماهی تنوری یا آب‌پزشده – و نه سرخ‌شده- را مصرف می‌کنند در نواحی از مغز که مربوط به حافظه و شناخت هستند، حجم ماده خاکستری بیشتری دارند.

تنوری‌شده،‌آب‌پزشده، اما نه سرخ کرده

این پژوهشگران داده‌های مربوط به ۲۶۰ فرد سالمند با وضعیت شناختی طبیعی که تجزیه و تحلیل کردند که اطلاعات مربوط به رژیم غذایی‌شان را با یک پرسشنامه مربوط به فراوانی غذایی در سال‌های ۱۹۸۹/۹۰ را در اختیار گذاشته بودند و در سال‌های ۱۹۸۹/۱۹۹۹ به عنوان بخشی از «بررسی طولی سلامت قلب و عروق» تحت MRI با وضوح بالای مغز قرار گرفته بودند.

آنها نشان دادند که پس از تعدیل کردن اثرات هم‌متغیرهای گوناگون مانند سن، جنس، میزان تحصیلات افرادی که دست کم یک بار در هفته ماهی تنوری یا آب‌پزشده خورده بودند، حجم بالاتری از ماده از ماده خاکستری مغز (به ترتیب ۴.۳ و ۱۴ درصد) در نواحی از مغز که مسئول حافظه و شناخت هستند، دارند.

به نوشته این پژوهشگران گرچه حجم این نواحی مغز به طور قابل‌توجهی با میزان مصرف ماهی ارتباط داشت، ارتباط قابل‌توجهی میان حجم ماده خاکستری در این نواحی و میزان پلاسمایی اسیدهای چرب اومگا-۳ مشاهده نشد.

«ما رابطه‌ای میان میزان‌های اومگا- ۳ و این تغییرات مغزی نیافتیم که تا حدودی برای ما تعجب آور بود. این یافته ما را به این نتیجه‌گیری سوق می‌دهد که مجموعه‌ کلی‌تر از عوامل سبک زندگی هستند که بر سلامت مغز تاثیر می‌گذارند، و رژیم غذایی تنها یک بخش از این مجموعه است.»

به نوشته این پژوهشگران این یافته‌ها حاکی از آن است که «عوامل سبک زندگی- در این مورد مصرف ماهی در رژیم غذایی- و نه لزوما عوامل زیست‌شناختی مفروض هستند که بر یکپارچگی ساختاری مغز تاثیر می‌گذارند.»

دو اسید چرب اومگا- ۳- اسید دکوزاهگزانوئیک (DHA) و اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA) – با تشدید سیالیت غشای پلاسمایی در محل سیناپس‌ها که می‌تواند نفوذپذیری غشایی به کاتیون‌ها (یون‌های مثبت) را به حد مطلوب برساند و تاثیر عوامل نوروتروپیک (عصب‌گرا) را تقویت کند – و این امر به نوبه خود به تقویت رشد و سوخت و ساز سلول‌های عصبی در نواحی از مغز مانند هیپوکامپ می‌انجامد- می‌توانند بر کارکرد سیناپسی و توانایی‌های‌ شناختی تاثیر بگذارند.

مصرف ماهی همچنین ممکن است با کاستن از بار عوامل خطرساز عروقی که با انفارکت‌ها (ضایعات مغزی ناشی از اختلال خونرسانی)‌و بیماری ایسکمیک (اختلال خونرسانی) عروق کوچک ظهور می‌کند و نیز با کاهش التهاب سلولی خطر زوال عقل را کاهش دهد.

 

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)