اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری است ؟

اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری است ؟

سالیانی است که می گویند اعتیاد یک بیماری است وقابل درمان شدن است؟نظر شما درباره اعتیاد به مواد مخدر چیست؟روزانه افرادی را می بینیم که در این گرداب گیر کرده اند وعده ای از آنها خواهان بیرون آمدن از این منجلاب هستند.نیاز به کمک دیگران در برگشت این افراد به جامعه یک لمر الزامی است .این گروه از افراد علاوه بر کمک وحمایت خانواده نیاز به حمایت جامعه نیز دارند.این موضوعی است که به تک تک افراد جامعه باز می گردد.حال با اخبار ایران همراه باشید..
آیااعتیاد یک بیماری است؟
متأسفانه بسیاری ازافراد جامعه، اعتیاد به مواد مخدر را معادل جرم دانسته و فردمعتاد را مجرم می دانند. این مسئله که درافرادمعتادبه مواد مخدر میزان جرم و جنایت بیشتر از افراد عادی جامعه است شکی وجود ندارد؛ ولیکن هر فرد معتادی مجرم نیست و بسیاری از موارد جرم در افرادمعتاد مستقیماً در ارتباط بامشکل تهیه موادمخدر ونیاز بدنی وروانی ایشان است.درواقع فردی که مصرف موادمخدرنیازش رابرطرف می کند؛یک بیمار روانی محسوب می شود.
چه افرادی مستعداعتیادبه موادمخدرهستند؟
مطالعات مشخص نموده اکثرافرادی که به مصرف مواد مخدر وابستگی جسمی و روانی پیدامی کنند ازنظر ژنتیکی مستعد اعتیاد به موادمخدر هستندوغالباً درنزدیکانشان اعتیادبه مواد مخدر شایع است. البته این مطلب دلیل آن نیست که هر شخصی که دربین نزدیکانش اعتیاد به مواد مخدر وجود ندارد ، از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری اعتیاد نیست ؛ زیرا اولاً ممکن است نزدیکان شخص از نظر ژنتیک مستعداین مشکل باشند ولی تاکنون این استعداد به ظهور نرسیده و استفاده مواد مخدر را تجربه نکرده باشند ؛ ثانیاً اعتیاد به مواد مخدر فقط در زمینه ژنتیکی نیست وتیپ شخصیتی افرادنیز نقش تعیین کننده دارد.
افرادی که شخصیت های خودشیفته،پرخاشگر وضد اجتماعی دارند،مستعد اعتیاد به مواد مخدرهستند؛زیرا مصرف مواد مخدر نیازهای روانی ایشان را کاملاً برطرف می کند. از سوی دیگر افرادی با شخصیت های افسرده و اصطلاحاً افراد با شخصیت های زود رنج و احساساتی نیزکاملاًمستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند. زیرا در این افراد نیز مصرف مواد مخدرنیازهای درونی و روانی را برطرف می کند.
به طور خلاصه می توان گفت هرشخصی می تواند مستعد اعتیاد به مواد مخدر باشد . فرد با استفاده از مواد مخدر در مرتبه اول احساس سرخوشی می کند به گونه ای که احساس می کندنیازهای روانی یاژنتیکی او را برطرف نموده است . بدین ترتیب از نظر روانی معتاد به مواد مخدر می شود و به مرور با استفاده های مکرر از مواد به آنها وابسته می شود .دراین مرحله این شخص بیماری است که به موادمخدرمعتاد شده است.
اعتیادبه موادمخدرچیست ؟
اعتیاد به مواد مخدر دارای دو جنبه جسمی و روانی می باشد.
منظورازاعتیاد جسمی آن است که علایمی چون:درد عضلانی،پرش عضلات،آب ریزش بینی،عطسه،اسهال واستفراغ،اختلال خواب و..بعدازقطع مصرف موادمخدردربیمار بروز می کند که این علائم با گذشت زمان( ۷-۲۱ روز ، بسته به نوع ماده مخدر مصرفی) برطرف می شود. در پایان این دوره است که بیمار سم زدایی شده و ترک بدنی انجام داده است .
اعتیاد روانی همان تمایل بیماربه استفاده ازمواد مخدرمی باشدکه دردوره سم زدایی وتا مدت طولانی بعد از ترک ، شاید سال ها طول بکشد. بیمار وسوسه استفاده ازمواد مخدر را دارد، زیرا متأسفانه تجربه رفع موقت مشکلاتی نظیر فشارهای روانی ، افسردگی ، اضطراب ، مشکلات جنسی و … را با استفاده ازموادمخدر داشته است. بنابراین فردی که اعتیاد را ترک کرده است دربرخورد با هر یک از این مشکلات ممکن است که مجدداً به مواد مخدر روی آورد.
بهترین راه درمان اعتیاد به مواد مخدرکدام است؟
جهت درمان بیمار مهم ترین مرحله ، تحقیق خانواده و بیمار در جهت یافتن بهترین و موفق ترین مراکز درمانی می باشد که مسلماً برای این منظور باید به مراکز مختلف مراجعه شود و با سیستم درمانی،آشنایی حاصل،واطمینان کامل ایجاد شودبه طوری که باتماس مستقیم بابیماران درمان شده نظارت برفعالیت های درمانی مرکز ترک اعتیاد و میزان حمایت از بیماران می توان تا حدود زیادی نسبت به میزان موفقیت،اعتمادحاصل نمود.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)