معمای جذاب پروفسور حسابی

معمای جذاب پروفسور حسابی

معمای جذاب پروفسور حسابی

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند،

قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند،

تا آن ساعت را خریداری کنند،

بعد از رفتن آنها ،

صاحب مغازه به شاگردش میگوید ” قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده، این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان”،

شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد،

و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری یک هزار تومان)،

 

حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است ، میشود ۲۹ تومان،

یک هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

 

پاسخ:

معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است اما مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخته اند که ۹۰۰۰*۳=۲۷۰۰۰ و + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان!!!!

اشتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و درواقع باید آنها رو از هم کم کرد.(۲۵+۲ تومان پول شاگرد =۲۷)

یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند. به همین سادگی.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)