تعزیه خوانی هنری در دل و تار و پود مردم

تعزیه خوانی هنری در دل و تار و پود مردم

تعزیه و تعزیه خوانی هنری در دل و تار و پود مردم
در آداب ورسوم مراسمی قدیمی که هم چنان ادامه دار است مراسم تعزیه و تعزیه خوانی است . این رسم ریشه در زندگی و فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد. برای مثال تعزیه واقعه کربلاکه سالیان درازی است در فرهنگ ما جای خود راپیدا کرده استاین موضوع را می توان مورد بررسی قرار داد. بعلاوه باید سعی در تقویت این موضوع داشت.با ما همراه باشید تا در مورد این هنر مردمی کمی بیشتر مطالعه کنیم …
هنر تعزیه همچون جامه ای است که تار آن را موسیقی و پودش را حرکات نمایشی تشکیل می دهد. او درباره ماهیت هنر «تعزیه» می گوید: تعزیه از موسیقی و نمایش تشکیل شده است. ایجاد هارمونی و هماهنگی بین این دو برای تعزیه همواره لازم بوده است. به طوری که تا به حال با هم، تعزیه را پیش آورده اند و هیچ تضادی با هم نداشته اند. ثابت زاده درباره این موضوع که تعزیه را اپرای ایرانی نامیده اند این طور پاسخ می دهد: اپرا ماهیت غربی و تاریخ غربی دارد و با تعزیه که هنری کاملاً ایرانی است تفاوت دارد. تعزیه یک هنر شرقی است و با اپرا در یک ساختار نمی گنجد. بنابراین من تعزیه را نوعی اپرا نمی دانم. به نظر من تعزیه تلفیقی است از نمایش و موسیقی. اگر این هنر دو پایه داشته باشد یک پایه آن موسیقی و پایه دیگر نمایش است که می توان گفت رکن موسیقی تعزیه در ایران بسیار قوی است.او در ادامه عنوان می کند ما باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چرا موسیقی تعزیه برگرفته از موسیقی سنتی ایرانی است؟ در حالی که در ایران موسیقی هایی که درباره مرگ وجود دارد با تعزیه تفاوت ماهوی دارد؛ هر چند که تعزیه و سوگواری ها وجه مشترکی به عنوان مرگ و عزاداری دارند. بنابراین ما باید به تأثیر موسیقی سنتی بر تعزیه بپردازیم.تعزیه هنری است که مردم کوچه و بازار و تمام اقوام ایرانی به آن می پردازند. این موضوعی است که درباره تعزیه اهمیت دارد. نمایش و موسیقی در تعزیه آن چنان در هم تنیده شده اند که می توان آن را به عنوان یک لباس سوگواری دانست. تعزیه کسوتی است که تار آن را موسیقی و پودش را نمایش تشکیل می دهد. این هنر قرن ها در بین مردم حضور داشته و بعد از این هم حضور خواهد داشت. ثابت زاده با اشاره به این که اگر موسیقی و نمایش در تعزیه با قدرت اجرا شود آن گاه تاثیرگذار خواهد بود، این طور ادامه می دهد: حضور موسیقی و نمایش در تعزیه لازم است با این تفاوت که موسیقی تعزیه بدون نمایش می تواند اجرا شود و بر ما تأثیر خواهد گذاشت، اما اگر موسیقی از تعزیه گرفته شود و در آن فقط دیالوگ ادا شود، روح تعزیه از آن گرفته می شود. در حقیقت موسیقی و نمایش روح و جسم تعزیه هستند.جای دارد این هنر را مورد توجه قرار دهیم و سبب تقویت این حوزه هنری شویم.هنری که شاید با بی توجهی کمرنگ گردد ،لذا می طلبد تا ما تلاش بیشتری در این حوزه داشته باشیم.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)