تاریخ جواهرات در ایران

تاریخ جواهرات در ایران

تاریخچه ی جواهرات در ایران به سالیان تاریخی بر می گردد.استفاده ایراین ها از جواهرات به عنوان زیور آلات تزیینی در کتب تاریخی فراوان ذکر شده است.برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون سرگذشت ورشد این زیور آلات وتا به رسیدن به امروز با ما همراه باشید.
درایران بدلیل وجود انواع قومیتها و اقوام مختلف تنوع در فرهنگ بسیار به چشم می خورد. مردم ایل قشقایی و عرب های منطقه خوزستان بیشترین استفاده کنندگان از جواهرات و زیورآلات بوده اند.جواهرات درمیان مردم قشقایی شامل گردنبندمهلو، گردنبندمیخک، گردنبند مهره ای، عنبردان، قاب قرآن، النگو و دستبند مهره ای، گیسوبند و بازوبند است.جواهرات و زیورآلات دردوره هخامنشیان تنوع بسیاری داشته است ودر زمان هخامنشیان ،کار با طلا و هنر جواهرسازى ،نتیجه هماهنگى سنت هاى مختلف،به روشى بسیارماهرانه بود.تعدادى از جواهرات و زیورآلات داده شده مربوط به این دوره ،شامل بازوبند ،پلاک ،شمسه ،دستبند ،انگشتر ،دکمه ،مهره،گردنبند ،سنگ هاى قیمتى و …است .اشکانیان به تزیینات و درخشان سازى اشیاء که در شرق ایران ؛ ملت هاى دیگر فرا گرفته بودند،علاقه خاصى نشان مى دادند. سایر ملل نیز از روش هاى تزییناتى پارتیان ،پیروى مى کردند.در زمان پارتیان ،جواهرات و زیورآلات ،زیباتروبا شکوه تر شدند. طلا و جواهرات، در مقیاس هاى کوچکتر و با طرح هایى ساده تر، ساخته مى شدند. آن ها از انواع مختلف تزئینات،آویزها،سنجاق هاى کوچک،حلقه ها وسنگ هاى قیمتى استفاده مى کردند.کمربندهاوکلاه هاى تزیین شده ازجواهرات،دراین دوره رواج داشت.دردوره ساسانیان،هنرطلا و جواهرسازى، مانند سایر هنرها به شکوفایى رسید. کیفیت و پیچیدگى سکه ها، جواهرات و زیورآلات مربوط به این دوره ،گواه بر این امر است .فرهنگ و تمدن ماد رامی توان پیشگام سبکهای هنری دانست، با تشکیل امپراطوری عظیم هخامنشی، روند نزدیکی فرهنگ ها وتمدن های شرق باستان به نقطه عطف خودرسید.در عصر ساسانیان نیز مصرف طلا در ایران فراوان بود. براساس نوشته های مورخین سرشناسی نظیر ویل دورانت، گیرشمن، شاردن و دیگران،درادوار مختلف تاریخی فعالیت های تولیدی و بازرگانی مصنوعات طلا و جواهرات وزیور آلات و سنگ ها و مواد طبیعی قیمتی رونق فراوانی داشته است وطبقه اشراف و ثروت مندان جامعه عموما ازوسایل واشیاء زینتی گرانبهایی که از طلا وجواهرات ساخته شده بود استفاده می کردند.از شکوه وعظمت دست ساخته های هنری ایرانیان درروزگاران هخامنشی و ساسانی هرچه گفته شود کم است. پادشاهان این سلسله نظیر هرمز اول، خسرو دوم چنان به ساخت زیور آلات اشرافی و بویژه تاج و تخت پادشاهی توجه داشتند که حیرت مورخین رابرانگیخته است. تئوفیلاکتوس مورخ بیزانسی وثعالبی مورخ عرب دروصف تاج و تخت پادشاهان مذکور مطالبی نگاشته اند و اعتراف کرده اند که طلا و جواهر سازان ایرانی در عصر خودهمواره شهره آفاق بوده اند.باگام نهادن به قرن بیستم صنعت طلا و جواهرسازی ایران وارد عصر جدیدی شد. به هر صورت تاریخ طلا و جواهرات ایران سرشار از غرور و افتخارات فراوان برای سازندگان و هنرمندان این صنف و صنعت است و نشان می دهد که همواره در طول تاریخ این کشور طلا و جواهرسازان هنرمند ایرانی باخلق آفرینش های بی نظیر و بی همتا، توانسته اند توجه جهانیان را به خود جلب کنند.هنر نزد ایرانی هست دقیقا نشات گرفته شده از همین تاریخ شکوه مند دارد.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)