بابک خرم دین

بابک خرم دین

در ایران نماد های زیادی در تمام این سرزمین به عنوان سمبل مبارزه با بدی ها وجود دارد.بابک خرم دین یکی از این نماد هاست.در قسمت غربی ایران زمین همانند قیان خراسانی در شرق ،بابک نیز به عموام سمبل مبارزه با پلیدی ها هرسال مردمانی را گرد هم جمع می کند تا یادشان نرود تاریخ تمدن ایرانی و اسلامی و غرور و عزت ایرانی .با ما همره باشید …
بابک خرم دین از نژادی ایرانی و مسکنش آذرآبادگان بود،گویا مسلمانش کرده بودند و نام عربیش حسن بود. جنبشی که بابک در ایران آغاز کرد و رسما نام جنبش خرم‌دینان برخودداشت، یک ایدئولوژی مشخصی را مطرح میکرد که هدفش براندازی نهائی سلطه‌ی عرب – برقراری مساوات انسانی درایران تأمین خوشیی برای همگان وبازگشت به شکوه و عظمت ایران باستان بود. مرکز فعالیت بابک در آذربایجان بود ولی نهضتش درتمامی شهرهای ایران مشغول به فعالیت بود . جماعات بزرگی از عربها پس از یورش سپاه اسلام در شهرها و روستاهایش آذرآبادگان اقامت گرفته بودند. هدف او ازمیان بردن سلطه‌ی اربابانِ عرب بود که نزدیک به دوقرن مردم ایران را تاراج میکردند. قبایل عرب همراه با فتوحات عربی به درون آذربایجان و دیگر شهرهای ایران سرازیر شدند. آغاز نهضت بابک خرم دین در ایران را سال ١٩۴خ ذکر کرده‌اند.درمدت کوتاهی سراسر روستائیان نیمه‌ی غربی ایران وجنوب ایران به نهضت خرم‌دینان پیوستند. سرانجام باخیانت یک ایرانی وطن فروش بنام افشین پس از ۲۲ سال بابک دستگیرواعدام شد. بدینسان که نخست دست چپ بابک بریده شد و سپس دست راست او و بعد پاهایش و در نهایت دو خنجر درمیان دنده هایش فرو رفت و آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود : ” پاینده ایران ” روز اعدام بابک خرمدین و تکه تکه کردن بدنش در تاریخ ۲ صفر سال ۲۲۳ هجری قمری انجام گرفت که مسعودی در کتاب مشهور مروج الذهب این تاریخ را برای ایرانیان بسیار مهم دانسته است . اعدام بابک چنان واقعه‌ی مهمی تلقی شد که محل اعدامش تا چند قرن دیگر بنام خشبه‌ی بابک یعنی چوبه‌ی دار بابک در شهرِ سامرا که در زمان اعدام بابک پایتخت دولت عباسی بود شهرت همگانی داشت و یکی از نقاط مهم و دیدنی شهر تلقی میشد . برادر بابک یعنی آذین را نیز خلیفه به بغداد فرستاد و به نایبش در بغداد دستور نوشت که اورا مثل بابک اعدام کند. طبری مینویسد که وقتی دژخیم دستها وپاهای برادر بابک را می‌بُرید، او نه واکنشی از خودش بروز میداد و نه فریادی برمی‌آورد. جسد این مرد را نیز در بغداد بردار کردند . بدین ترتیب کاربابک پس از ٢٢ سال پیروزی پی‌درپی و وارد آوردن شش شکست بزرگ بر شش‌تا از بهترین فرماندهان ارتش عباسی، و پس از امیدهای فراوانی که روستائیان ایران به او بسته بودند،با توطئه‌ی یک کشیش مسیحی ویک شاهزاده خائن ایرانی به پایان رسیدامروزه ایرانیان آزاده از ۱۰ تا ۱۳ تیر ماه هرسال بر قلعه سربه فلک کشیده این سردار بزرگ گرد هم می آیند و مراسم زادروزش را گرامی می دارند.زنده باد ایران و ایرانی

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)