هسته انگور واعجاز قرآن

هسته انگور واعجاز قرآن

هسته انگور دریچه ای از قران بر روی علم
قران کریم همواره انسان را به اندیشه وپژوهش فرا خوانوانده است و زمینه های تفکر در این کتاب را به خوبی بیان کرده است و با اندکی تامل بسیاری از ریشه های پژوهش را می توان از بطن آیات قران استخراج نمود.اما در مورد هسته ی انگور این اعصاره معجزه آسای و ضد میکروب یوسرشار از آنتی اکسیدان نشان دهنده ی این است نتایج فوق العاده ای می توان گرفت .ایده اولیه از آیه ۴ سوره مبارکه رعد شروع می شود که بیان می دارد بر رئی زمین قطعه هایی است در کنار یکدیگر و باغ های انگور وکشتزار ها ونخل هایی که دو تنه از یک ریشه رسته است یا یک تنه از یک ریشه وهمه از یک آب سیراب می شوندو در ثمره برخی را بر برخی دیگر برتری افزودیم.وبرای اهل خرد عبرت هایی در این آیات هست.در این آیات سه محصول زراعی مهم یعنی خرما وگندم وانگور بیان شده است.امروزه می دانیم که حدودا ۲۵۰۰نوع مختلف از انگور وجوددارد .واینکه خداوند می فرماید برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم یعنی چه؟این برتری در کجا حاصل می شود .بلی در همان بذر و درواقع در همان هسته این برتری ایجاد می گرددوالا که همه آنها تحت شرایط یکسان رشد ونمو می کنند .همین تنوع زیاد در انگور باعث شده تا رمز برتری شود و آن را می توان در هستهه ی انگور جستجو کرد .که هسته را پس از جداسازی و تحت آزمایش قرار دادن طی تحقیقات نشان از ضد سرطان بودن این عصاره حکایت دارد.ونیز ضد میکروب بودن هسنه انگور وبسیاری دیگر از خاصیت های دیگر که سبب مصرف این ماده در علوم پزشکی و درمان بسیاری از بیماری ها که مورد استفاده قرار می گیرد.
با کمی تامل در قرآن می توان به بسیاری از این موارد اعجاز دست یافت
“مقالات اخبار ایران”

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)