سایت استاندارد چه معیارهایی لازم دارد؟

یکی از دغدغه های ما داشتن یک سایت خوب با استانداردهای جهانی است.رویای تیم برنرز لی برای اختراعش ،شبکه جهانی وب،یک فضای عمومی است . جاییکه کاربران می تواننداطلاعات خودرا به اشتراک بگذارند،کنارهم کارکنند ،بازی کنند وروابط اجتماعی داشته باشند.ما به عنوان توسعه دهندگان وب باایجادسایت های آموزشی،اجتماعی وتجاری ،این رویارابه واقعیت تبدیل میکنیم.
دراین دوره از رشد وحشتناک ، وب نیاز به راهنمایی دارد تااز پتانسیل کاملش آگاهی یابد. استانداردهای وب این راهنمایی هستند. استانداردها کمک می کنند تا مطمئن شویم که تمام افراد به اطلاعاتی که ما تامین می کنیم دسترسی دارندو همواره توسعه وب را سزیعتر و لذت بخشترمیکند.
مطابقت بااستانداردها استفاده از وب را برای افرادی بانیازهای خاص ساده تر میکند.افراد نابینا ممکن است سیستمهایی برای خواندن صفحات وب داشته باشند. افرادی با بینایی ضعیف ممکن است صفحاتی بخواهندصفحاتی دوباره مرتب شده و بزرگ شده برای خواندن راحت تر داشته باشند وافرادی که از دستگاه های جیبی استفاده می کنند می توانندبه راحتی زمانی که از سیستم های خود استفاده می کردنداز وب استفاده کنند.
چنان که شرح خواهیم داد،همواره دلایل مفیدی برای توسعه دهندگان وب وجود داردکه با استانداردهای وب هماهنگ باشند. برای نمونه موتورهای جستجو میتوانند کار فهرست کردن سایتها را بهتر انجام دهند. استفاده از کدهای مختص یک مرورگر اغلب کارطراحی یک صفحه رادوبرابر یا سه برابر میکند. و زمانی که رسانه جدیدی مطرح میشود برای مطلوب شدن سایت کار زیادی باقی می گذارد. این وضعیت بدون مفهوم هدایت استانداردهای وب فقط وخیمتر خواهد شد.
بعضی ازمردم ترس از این دارند که استانداردها در حال محدود کردن هستند. در حقیقت ، آنها مقدار زیادی از کار خسته کننده مورد بحث در توسعه وب را حذف می کنند وبه توسعه دهندگان وقت و انعطاف پذیری بیشتری می دهند تا به درستی خلاق باشند. که هر دو به آینده بهبود یافته و متفکری نسبت به گذشته راه می یابند.
بسایری از کاربردهای وب،ازجمله بعضی ها که امروزه فقط دررویاهای ما هستند بدون گسترده شدن مطابقت با استانداردها ممکن نخواهد بود و یا مشکلتر خواهد بود. در حال حاضر ، سیستمها و نرم افزارهایی وجوددارند که بسیار عمومی و ظاهرا فراگیر هستند ، اما چی کسی میداند فردا چه اتفاقی میافتد ؟ مقید کردن خودمان با کنترل هر شرکت منفردی به این معنی است که آینده خودمان رابه خوش اقبالی یا بداقبالی اینکه یک شرکت می تواند یامی خواهد که ما راتامین کند محدود میکنیم. حمایت کردن از فراگیری استانداردها به وب اجازه میدهد که تا زمانیکه مشوق نوآوری است زنده بماندودر همین مسیر ادامه دهد.
استانداردهاچیزهای زیادی برای عرضه کردن دارند که ما درپروژه استانداردهای وب به آن در حد لازم رسیدگی میکنیم تا به شما کمک کنیم که بیشتر درباره آنها یاد بگیرید. این متن تنها نقطه آغاز است ، به شما ازاینکه چه استانداردهای موجود است ، چه کاری انجام میدهند و چرا شما باید به آنها توجه داشته باشید ، یک درک قوی خواهد داد. هر بار که ما یکتکه اروب را میسازیم به فضای عمومی اطلاعات که همان وب است کمک میکنیم. میتوانیم آنرا هر چه بهتر بسازیم ویاآن را سنگین تر کنیم که از هم گسیخته می شود. این انتخاب متعلق به ماست ؛ نتیحه آن متعلق به همه.
استانداردهای وب چه چیزهایی هستند ؟
استانداردکنسرسیوم جهانی وب (W3C)
W3C چیست؟
کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) یک کنسرسیوم ازصنعت بین المللی است که به “هدایت وب به سوی استعدادهای نهان آن” اختصاص داده شده است. توسط تیم برنرزلی ،مخترع وب،رهبری شده است. درسال ۱۹۹۴ تاسیس شده است ،W3C بیش از ۴۵۰ عضو سازمانی دارد که شاملMicrosof ، America Online ( کمپانی مادرNetscape Communications ) ، Apple Computer، Adobe ، Macromedia، Sun Microsystemsومجموعه ای متنوع از دیگر تولید کنندگان نرم افزار و سخت افزار ، تامین کننده محتوا،نهادهای علمی و شرکتهای ارتباط از راه دور. کنسرسیوم توسط سه سازمان تحقیقاتی میزبانی میشود : MIT در آمریکا ، INRIA در اروپا و Keio University درژاپن.
چه کاری انجام می دهد ؟
W3C خصوصیات آزاد(استانداردهای عملی) راگسترش می دهدتاقابلیت همکاری محصولات مربوط به وب رابهبودبخشد.نظریه های W3C توسط گروههای کاری شامل اعضای کنسرسیوم وکارشناسان دعوت شده گسترش می یابد. گروههای کاری موافقت عمومی از شرکت های و سازمانهای درگیرایجاد نرم افزارهایی برای وب هستند را به دست آورند. و پیش نویسهایی عملی و نظریه های پیشنهادی ایجاد کنند. اینها درمرحله بعد به عضویت و مدیریت W3C برای تصویب رسمی به عنوان نظریه های W3C فرستاده خواهند شد. اطلاعات اضافی در مورد این فرآیند دروبسایت W3C قابل دسترسی است.
استانداردهای W3C چه چیزهایی هستند ؟!
زبان نشانه گذاری ابرمتن (HTML) به صورت گسترده ای دروب برای اضافه کردن ساختار به اسناد متنی استفاده شده است.مرورگرها این اسناد را تفسیر کرده و درشکل مختص هر رسانه به کاربر نمایش میدهند. برای مثال،مرورگرهای بصری نوعا عنصر strong ( … ) را به عنوان یک متن توپر نمایش میدهند. درحالی که مرورگرهای تبدیل متن به گفتار باید هنگام تلفظ آن ، متن راباقدرت بیشتری بخوانند.
با کمک شیوه نامه آبشاری (CSS) ، برنامه نویس ممکن است تعیین کندکه یک عنصرساختاری بدون توجه به پیش فرضهای مرورگر چگونه نمایش داده می شود.
زبان نشانه گذاری قابل گسترش XML 1.0
زبان نشانه گذاری قابل گسترش(XML) یک زبان نشانه گذاری شبیه HTML است،اما به جای داشتن یک مجموعه از عناصر واحد و ثابت به شما اجازه میدهد که مجموعه خود را تعین کنید یا از مجموعه های دیگران استفاده کنید. هم چنین به شما امکان می دهدکه مجموعه های متعددی را با استفاده از XML namespaces در یک سند واحداستفاده کنید.
بعضی از برنامه های XML نظیر XHTML و MathML هم اکنون نظریه های W3C شده اند.سایرین هنوز به صورت پیش نویس های کاری W3C هستند.
استانداردهای شیوه نامه نظیر CSS و XSL انتخاب های گوناگونی عرضه می کنند که یک عنصر XML چگونه نمایش داده شود. پشتیبانی مطابق بااستاندارد برای نمایش مستقیم XML در مرورگرها هماهنگ نیست،بنابر این برای ارائه اطلاعات به انسانها ، HTML (یا XHTML) بایک ظاهر طراحی شده باCSS یکی از راهها است. XML امروزه بیشتر درارتباطات بین ماشین ها ( یا ماشین به ماشین ) استفاده می شود.
XML اصولا به خاطرتوانایی اضافه کردن عناصر دلخواه شما و ساختن سیستم ساختاری متعلق به شما انعطاف پذیرتر از HTML است. واین XML را یک فرمت ایده آل برای سازماندهی مقادیرزیاد ازداده می سازد. که هم اکنون در بسیاری از بانک های اطلاعاتی و موتورهای جستجو مورداستفاده قرار گرفته است.
XHTML 1.0 یک فرمول بندی تازه از HTML بر پایه XML است. به XHTML 1.0 می توان به عنوان یک گذارایدئولوژیک ازHTML 4.0 نگاه کردکه به خاطرتاثیر XML ازلحاظ فنی سخت گیرانه تر است.
XHTML در مرورگرشماعینا مشابه HTML نمایش داده میشود. اگر هر احتمالی مبنی بر نیاز یا قصد شما به پردازش مجدد محتوا وجود دارد ممکن است ترجیح دهید از XHTML استفاده کنید. به عنوان مثال برای ارسال آن به یک PDA قواعد ترکیب سختگیرانه تر XML پردازش خودکارXHTML رابسیارساده تر و ارزانتراز HTML معمولی می کند.
از لحاظ ایدئولوژیک XHTML مفاهیم کلی زیر را از HTML به ارث می برد :
نمایش و قالب بندی سند باید توسط شیوه نامه ازهم جدا شوند.
اسنادبایدقابل دسترسی شده باشد.
اسنادباید بین المللی شده باشد.
هم چنین XHTML 1.0 از سه الگوی DTD استفاده می کند : Strict (سخت گیرانه) ، Transitional (انتقالی) و Frameset. این الگو دراصل ازHTML 4.0 پدیدار شد ودر HTML 4.0.1 دنبال شد.
بعضی از شیوه های فی مهم XML در XHTML عبارتن از :
تمامی انواع سندتوسط اعلام DOCTYPE صحیح شناسایی شده هستند.
اساختاریک سند درحال مطابقتی که حاوی اعلام DOCTYPE است،یک عنصر HTML بایک اعلام XHTML ، یک عنصر head که دربرگیرنده عنصر title است و یک عنصر body .
این که تمامی عناصر و نامهای ویژگی ها با حروف کوچک نوشته می شوند و اینکه تمامی مقادیربه صورت نقل قول باشند. (درون یک جفت ” قرار گیرند)
این که تمامی عناصر غیر تهی (p، li و…) به درستی بایک برچسب بسته پایان یافته اند.
این که تمام عناصر تهی (br، hr، img و …) به درستی بایک ممیزدنباله پایان یافته اند.
این که اسناد درمقابل DTD که اعلام شده تعیین اعتبار گردند.
XHTML ازسه بخش عمده ساخته شده است :
XHTML الگوی Strict (با تغییرات کوچک)
XHTML Modularization
The Ruby Annotation
اگرشمامی خواهید که یک سندبا XHTML 1.1 بنویسید ، می توانید از دو راه این کار راانجام دهید. اولی استفاده از DTD عمومی XHTML 1.1 است. با انجام دادن این ، کار شما به شدت ساخت یافته خواهد شد زیرا در واقع هیچ خاصیت نمایشی در XHTML 1.1 وجود ندارد. جدایی ساختار و نمایش در این جاکامل است. و تمامی کار نمایشی شمادریک شیوه نامه جای میگیرد.
وسیله دیگربرای نوشتن اسناد با XHTML 1.1 بهره برداری ازXHTML Modularization است. این تفکیک اجزاء آشنای HTML و XHTML (مانند Text ،tables و …) در قطعات مجزااست. شماپس از آن می توانید DTD متعلق به خودتان رابنویسید و فقط از آن دسته از اجزا که لازم هستند استفاده کنید. این توسعه پذیری عملی است. در اصل به شما، برنامه نویس وب، فرصت تغییر ودلخواه کردن نشانه گذاری تان رامی دهد.
The Ruby Annotation یک وسیله خاص برای سر و کار داشتن با تفسیرهای کاراکترهای معین آسیایی است. Ruby درمقابل کاری که با بین المللی سازی انجام شده باشدتنزل می کند.
شیوه نامه آبشاری (CSS)
شیوه نامه آبشاری (CSS)یک طرزکار و مکانیزم برای تغییر ظاهرعناصر HTML یا XML به وسیله اختصاص سبک هاوشیوه ها به انواع عناصر ، دسته های خودتعریف ازعناصر یا نمونه های شخصی است.
شیوه نامه ها می توانند برای تعیین بدون تناقض ظاهرتمام یک سایت استفاده شوند. در ادامه مقدمه ای از CSS ، W3C توصیه کرده است که خصوصیات مختص طرحبندی در HTML به عنوان فاز جداگانه ای خارج شودوبا شیوه نامه ها تعویض شود تا یک شبکه جهانی وب ساده تر و ساخت یافته تر ایجاد کنیم.
الگوی شیی سند سطح
DOM اجازه می دهد که قدرت کامل و تعاملی یک زبان برنامه نویسی (مانند ECMAScript ،نسخه استانداردشده جاوا) دریک صفحه وب به کار برده شود. (در ظوابط برنامه نویسی ، الگوی سند (DOM) سطح ۱ یک رابط کاربردی برنامه نویسی (API) است برای تعامل باصفحات وب) که آن برای زبان برنامه نویسی دسترسی ساده ای به ساختار،محتواو نمایش یک سندکه درزبان هایی مانند HTML و CSS نوشته شده اند محیا میکند.
DOM با پیشرفتهای آینده فناوری سازگار است. و به هرزبان برنامه نویسی اجازه می دهد که با هر زبانی که دریک سندبه کار رفته تعامل کند. این استاندارد تنهابرنامه نویسی پویای HTML را ساده نمی کند بلکه درد و رنج تطبیق با فناوری های آینده اینترنت را بسیار کمتر میکند.
استانداردهای ECMA
ECMA چیست ؟
انجمن سازندگان اروپایی رایانه (ECMA) یک سازمان است که رسمادرسال ۱۹۶۱ تاسیس شده تا نیازهای استانداردسازی قالبهای عملیاتی رایانه از جمله زبانهای برنامه نیسی وکدهای ورودی/خروجی رابرآورده کند.
ECMA در ژنو سویس و درنزدیکی اداره مرکزی سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) و کمیسیون علوم الکترونیکی بین المللی (IEC) مستقر شده است. در ۱۹۹۴ نام سازمان ECMA به “انجمن اروپایی برای استانداردسازی اطلاعات و سیستم های ارتباطی” تغییر یافت به این منظورکه بازتاب گسترده تری از حوزه فعالیتهایش داشته باشد.
وظیفه اصلی ECMA گسترش استانداردها و گزارش های فنی در زمینه اطلاعات و فناوری های ارتباطی است. ازآنجایی که ECMA یک انجمن از شرکتهاست ونه یک موسسه استانداردسازی رسمی ، اغلب با نهادها وموسسه های ملی یا بین المللی همکاری می کند.
استانداردهای ECMA به عنوان یک اساس و بنیاد برای استانداردهای بین المللی و اروپایی پذیرفته شده اند. تاجایی که بیش از ۲۷۰ استاندارد ECMA و۷۰ گزارش فنی منتشر شده است.
از این استانداردها ۸۵ مورد به عنوان استاندارد بین المللی توسط سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) پذیرفته شده اند. علاوه براینکه ۲۵ موردبه عنوان استاندارد اروپا توسط موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط ازراه دور(ETSI) پذیرفته شده است.
۲ECMA Script (جاوا اسکریپت استاندارد شده)
ECMA Script یک زبان برنامه نویسی استانداردشده است که تاحدزیادی بر مبنای JavaScript از Netscape و JScript از Microsoft است. ECMA Script توسط هیت فنی ۳۹ از ECMA تعریف شده است.
کاربرداصلی ECMA Script،که یک زبان مبتنی بر شیی است ، اداره اشیایی است که در صفحات وب توسط الگوی شیی سند(DOM) مشخص شده اند. این اشیاء (به طور موثر، عناصری که صفحات وب یا صفحات کامل وب را میسازند) میتوانند اضافه شده، حذف شده، جابجا شده ویا از لحاظ خصوصیات تغییر کنند. این به توسعه دهندگان وب اجازه میدهد اثراتی مانندمتن متحرک، کلیدهای گرافیکی و صفحاتی که بر اساس ورودی کاربربدون نیاز به بارگذاری مجدد تغییرمی کنند، ایجاد کنند.
خصوصیات متداول ECMA Script ، استانداردECMA – ECMA262 خصوصیات زبان برنامه نویسی ECMA ،نگارش دوم است.
مزایای استفاده از استانداردها چیست ؟
اجرای استانداردهای وب می تواند به صفحات وب شما وضوح بیشتری درجستجوهای وب بدهد. ارائه اطلاعات ساختاری دراسناد مقبول (از لحاظ استاندارد) دسترسی و ارزیابی اطلاعات در آن اسناد را برای موتورهای جستجو ساده می کندوآنها با دقت و درستی بیشتری فهرست می شوند.
به خاطر استفاده از استانداردهای وب درک ساختار سندشمابه خوبی برنامه های سمت سرویس گیرنده برای برنامه های سمت سرویس دهنده راحت می شود. واضافه کردن یک موتور جستجو برای سایت شماساده تر میشود و نتایج بهتری میدهد.
استانداردها چنان نوشته شده اند که مرورگرهای قدیمی بازهم مبانی ساختار سند شمارادرک میکنند. حتی اگر آنها نتوانند جدیدترین و جالبترین ضمیمه ها به استانداردها را درک کنند ، انها قادر خواهند بود محتوای سند شما را نمایش دهند.این البته به همان اندازه درموردسیستم های رباتی که اطلاعات سایت شماراازطرف موتورهای جستجو و فهرستی جمع می کنند، اعمال می شود.
کدهای مطابق استاندارد به شمافرصت معتبرسازی صفحات تان را توسط یک سیستم تعیین اعتبار میدهند. تعیین اعتبار کننده ها اسناد شما را پردازش میکنند و لیستی از خطاها را به شما ارائه می کنند،این پیدا کردن واصلاح خطاها را بسیار ساده تر میکند و میتواند برای شما زمان زیادی صرفه جویی کند.
اسناد مطابق استاندارد به راحتی میتوانند به قالبهای دیگر چون بانکهای اطلاعاتی واسناد Word تبدیل شوند. این به مااجازه می دهد استفاده تطبیق پذیرتری ازاطلاعات داخل اسناد در شبکه جهانی وب بکنیم و مهاجرت ساده شده ای به سیستم های جدید(سخت افزار به خوبی نرم افزار) شامل دستگاه هایی مانندTV و PDAها داشته باشیم.
این تنها به این منظورنیست که به وب اجازه دهدتوسط مردم ناتوان و معلول مورداستفاده قرار گیرد، بلکه به صفحات وب اجازه میدهد که توسط مردمی که از مرورگرهایی غیر از مرورگرهای معمول استفاده می کنندمورداستفاده قرار گیرد. این مرورگرها شامل مرورگرهای صوتی که صفحات وب رابا صدای بلندبرای افرادی با اختلالات بینایی می خوانند، مرورگرهای خط نابینایان(Brail) که متن رابه خطوط برجسته قابل فهم نابینایان ترجمه می کنند، مرورگرهای دستی و جیبی که فضای نمایشگر بسیار کوچکی دارند،نمایشگرهای Teletext و سایردستگاه های خروجی غیرمعمول.
همانطور که روشهای گوناگون دسترسی به وب افزایش پیدا می کند،سازگارکردن و تکثیر کردن وب سایت ها برای برآورده کردن احتیاجات به طورروز افزونی مشکل خواهد شد (درواقع عده ای معتقدندکه این کارحتی امروز هم غیر ممکن است!). پیروی ازاستانداردها یک قدم بزرگ به سوی حل این مشکل است. تطبیق سایتهای شما با استاندارد کمک می کندکه اطمینان داشته باشید نه تنها مرورگرهای سنتی ،قدیمی وجدید، قادر خواهند ود که سایتها را به درستی نمایش دهند، همچنین سایتها با مرورگرها ورسانه های غیر معمول هم کارخواهندکرد.
بعضی ازنتایج منطقی چشم پوشی کردن از استانداردها بدیهی هستند : یکی ازاساسی ترین نتایج این است که شما دسترسی باسایت خود را محدود می کنید. محدود کردن مخاطبین تنها به یک بخش کوچک از آنها که میخواهند سهمی ازآن داشته باشند چقدر از نظر تجاری معقول به نظر میرسد ؟برای یک سایت تجاری،مسدود کردن دسترسی یک بخش کوچک از مخاطبهای مورد نظرمی تواند یک اختلاف بزرگ در ما به التفاوت سود شما ایجادکند.برای یک سایت آموزشی،عاقلانه به نظر میرسد که نه تنها به بچه مدرسه ای های ثروتمند و نیرومند جسمی با مرورگرهای گرافیکی اجازه دسترسی بدهیم، بلکه به کودکانی درکشورهای جهان سوم آنهاییکه فقط مرورگرهای مبتین بر متن دارند یا دانش آموزان ناتوانی که از مرورگرهای خاصی استفاده میکنند، اجازه دسترسی بدهیم.
همان اصول اخلاقی به تمام انواع سایت هااعمال میشود. د حالیکه گمراه شدن از استانداردها و استفاده از خصوصیات مختص مرورگری خاص ممکن است وسوسه انگیز باشد. قابلیت دسترسی بیشترکه با انطباق با استانداردها به دست می آید به پاداشهای بزرگتری در دراز مدت منجر می شود.
اغلب استانداردهای وب معمولا بادرنظرگرفتن پیش سازگاری و پس سازگاری طراحی شده اند. بنابراین آن داده ای که از نسخه های قدیمی استاندارد استفاده میکند ، کماکان در مرورگرهای جدید کار میکند. و داده ای که از نسخه های جدید استاندارد استفاده میکند به صورت موقرانه ای تنزل نکندتانتایج قابل قبولی درمرورگرهای قدیمی ترارائه دهد.
برای اینکه وب سایت ممکن است درزمان حیاتش توسط تیمهای متعدد طراحی کار شود، بسیار مهم است که آنها بتوانند به سادگی کدها را درک کنند و آنها را ویرایش کنند. استانداردهای وب یک مجموقه قواعدپیشنهاد میکند که هر توسعه دهنده وبی میتواند آنرا دنبال کند، بفهمد و با آن آشنا شود. زمانیکه یک توسعه دهنده یک سایت را با استانداردها طراحی می کند،دیگری قادر خواهد بود بفهمد که عنصر شکل دهنده کجا گذاشته شده است.
نتیجه گیری موضوع
به عنوان توسعه دهندگان وب،ما دائماسعی می کنیم که مشکل ناسازگاری و تناقض بین تفاسیر صفحات بامرورگرهای مختلف و نسخه های مختلف مرورگر را مشخص کنیم. که این ما را ناگزیر میکند که یک کدنویسی دوباره یا سه باره وقت گیر انجام دهیم و یا برای یک مرورگرواحد کد نویسی کنیم که اگر برای بعضی مردم استفاده از سایت را غیر ممکن نکند، مشکلتر میکند. این وضعیت با ورود یا ظهور یک نرم افزار یا سخت افزارجدید که قادر به مرور صفحات وب می باشد،مانند تلفن ها،پیجرهاو PDAها وخیم تر میشود.
استانداردهای وب قوانین محرمانه ای که توسط سازمانهای مجلل حکم شوند نیستند.همانطورکه شرح دادیم بخش زیادی ازاستانداردها توسط نماینگان همان مردمی که از آن استفاده میکنند ایجاد می شوند : سازندگان مرورگرها، توسعه دهندگان وب،تامین کنندگان محتوا و سازمان های دیگر.
نوشتن صفحات وب در مطابقت با استانداردها رمان توسعه راکوتاه تر و نگه داری صفحات راآسانترمی کند. عیب یابی و رفع اشکال ساده تر می شود زیرا کد از یک استاندارد پیروی می کند.شمانبایددیگر درباره کدنویسی و نگه داری از چندین نسخه از کد که فرض شده ظاهر یکسانی نمایش میدهند نگران باشید. یک نسخه ازسایت شما،همین وبس !
پذیرش همگانی استانداردهای وب درآینده برترین اعتبارخواهد شد. ماموریت پروژه استانداردهای وب بهبود و ارتقای وب با تشویق سازندگان مرورگرها و صفحات وب به پیروی از استاندارد ها دربرنامه هایشان برای توسعه دهندگان و کاربران نهایی است. این کوشش البته زمانی به طور زیاد یاری داده خواهد شد که توسعه دهندگان وب از استاندارد ها به عنوان یک موضوع بااهمیت استفاده کنند . براینکه مولدها و ارائه دهندگان کد آنها مطابق با استانداردهای وب باشندپافشاری کنند.
دلایلی که ما ارائه کردیم باید به شما، توسعه دهنده وب، انگیزه زیادی برای استاندارد بودن، استفاده ازاستاندارد وهم چینین مهمات زیادی برای تقویت موقعیت تجاری شماداده باشد.
“مقالات اخبار ایران”

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)