مادربرد MotherBoard

مادربرد MotherBoard

مادربرد یابرد اصلی (MotherBoard) یکی ازاجزای اساسی ومهم کامپیوترهای شخصی محسوب می گردد.در سال ۱۹۸۲همزمان باارائه اولین کامپیوترهای شخصی از برد اصلی استفاده گردید. اولین برد اصلی از لحاظ اندازه نسبتا” بزرگ و بر روی آن ریزپردازنده ۸۰۸۰ نصب گردید.این برد شامل BIOS ، سوکت هائی برای حافظه مربوط به CPU و مجموعه ای از اسلات ها بود که کارت هائی از طریق آنها به برد اصلی متصل می گردیدند.درصورتیکه قصد استفاده از فلاپی درایو و یا یک پورت موازی و … وجود داشت، می بایست یک برد جداگانه تهیه و آن را از طریق یکی از اسلات های موجود،به برداصلی متصل کرد. وضعیت فوق سرگذشت اولین بردهای اصلی استفاده شده در کامپیوترهای شخصی بود.شرکت های آی . بی .ام و اپل باایجاد تغییرات اساسی، بردهائی را طراحی نمودند که امکان اضافه کردن پتانسیل های دلخواه وجدیددر هر زمان میسر بوده و تولید کنندگان متعدد بتوانند محصولات خود را بر اساس استانداردهای فوق طراحی و به بازارعرضه نمایند.
مادربرد یک مدارچاپی چند لایه است . مسیرهای مسی که Traces نامیده می گردند، امکان حرکت سیگنال و ولتاژ را بر روی برد اصلی فراهم می نمایند. ازتکنولوژی چندلایه استفاده شده تا بدین طریق برخی از لایه های برد ، قادر به حمل داده برای BIOS ، پردازنده و حافظه بوده در حالیکه لایه های دیگر ولتاژ و Groundرابدون نگرانی از اتصال کوتاه جابجا نمایند.
اندازه گذرگاه داده(Data Bus)
مادربرد جدید دارای یک گذرگاه داده یی شصت وچهار بیتی می باشند. گذرگاه فوق عرض بزرگراهی رانشان می دهد که داده ها در طول آن حرکت و در احتیار پردازنده گذاشته شده ویا پردازنده نتایج عملیات خود را از طریق آنها ارسال می نماید. سرعت و عرض گذرگاه داده ، تاثیر مستقیم بر عملکرد پردازنده دارد.انواع متفاوت گذرگاههابشرح ذیل است :
اندازه(بیت)
مشخصات
۸/۱۶ Industry Standard Architecture ( ISA )
۸/۱۶ Extended Industry Standard Architecture( EISA)
۱۶/۳۲ MicroChannel Architecture(MCA)
۳۲ VESA Local Bus (VLB)
۳۲/۶۴ Peripheral Component InterConnect (PCI)
۳۲ Accelerated Graphics Port ( AGP)
ChipSets
Chipsets،امکانات وپتانسیل های خاصی را برای تراشه پردازنده بر روی برد اصلی فراهم می نمایند. Chipset بمنزله قلب کامپیوتر بوده و مسئولیت کنترل و مشخص نمودن سرعت،نوع پردازنده،حافظه و اسلات های استفاده شده را برعهده دارد. یکی از تراشه های موجود بر روی برد اصلی Super I/o Controller نامیده شده و مهمترین وظیفه آن کنترل فلاپی دیسک درایو،صفحه کلید،موس و پورت های سریال و موازی است . بردهای اصلی جدید دارای تراشه هائی بمنظور حمایت USB ، کارت صدا ، کارت شبکه و … می باشند.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)