تبلیغات درسایت های اینترنتی چقدر می تواند مورد توجه باشد؟

تبلیغات درسایت های اینترنتی چقدر می تواند مورد توجه باشد؟

تبلیغات امروزه در بحث اقتصاد حرف اول را می زند.حتی در حوزه فناوری اطلاعات جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است.
هدف اصلی مقاله که افزایش درآمدزایی سایت ها از طریق پذیرش تبلیغات است.
ارایه دهندگان تبلیغات اینترنتی بنر
اصولادودلیل عمده وجود دارد که از این روش استفاده می شود، دلیل اول تبلیغ اسمی خاص است. مثلا نام یک محصول و نام یک شرکت که با هدف نفوذ در بازار صورت می گیرد. دلیل دوم فروش مستقیم کالایاخدمات است.
در مورد اول ممکن است تنها بنر یک شرکت نمایش داده شود وبه جایی هم لینک نشود چون اصولا دیده شدن بنر هدف آن بوده است. اما در مورد دوم، بنر به صفحه فروش کالا یا خدمات لینک می شود و به عبارت دیگر،در این مورد کلیک خوردن بنر بسیار حیاتی است.
تقریبا همه سایتهای ما برای تبلیغ در سایت خود تعرفه اعلام کرده اند که به خودی خود مشکلی ندارد. اماآمارهای ارایه شده از میزان بینندگان آنها در اکثر موارد اثبات نشد (غیر واقعی) و یاگروه بندی نشده است.
سایتهای بسیاری عنوان می کنند که در ماه ۳۰۰۰۰ نفربیننده دارندو با اندکی بررسی متوجه خواهیم شد که منظور آنها ۳۰۰۰۰ نمایش صفحه است. یکی از مشکلات موجود همین آمارهای اثبات نشده است. اگرمدیری در چنین سایتهایی تبلیغ کند مطمئنا پاسخی نخواهد گرفت و بعد از آن عنوان خواهد کرد که تبلیغات بنر،کارایی ندارد.
گونه دیگر در ارایه آمار،تنها استناد به آمار بالای بینندگان سایت است. به عبارت دیگرسایتی اعلام می کند در ماه ۶۰۰۰۰ نفر بیننده دارد و بررسی ها نیز صحت آن آمار را تایید می کند اما سایت نمی تواند نوع مخاطبان و افراد بازدید کننده خودرا گروه بندی کند.
اگر تبلیغ کننده باهدف نفوذ در بازار در چنین سایتی تبلیغ کند، جواب می گیرد اما اگر قصد فروش کالا وخدماتی داشته باشد به احتمال بسیار بالایی باز هم ناراضی خواهدبود.

به عنوان نتیجه گیری این بخش می توان گفت بایدسایتهااستانداردهای رایج پذیرفته شد در سایتهای مشابه خارجی را رعایت کنند یا اصلا با هم به توافقی جدید دست یابند. در این صورت آنها آمار ارایه شده از سوی یکدیگرراباحساسیت بیشتری دنبال می کنند و روند ارایه آمار غیر واقعی به هر دو شکل بیان شده، آهنگ کند تری خواهد یافت. از سوی دیگر هر چه میزان آگاهی تبلیغ کنندگان بالاتررود، سایتها نیز متناسب با آن از انتشار این گونه آمار کمتر استفاده خواهندکرد.

آگهی دهندگان
کانالهای مرسوم تبلیغات درایران شبکه های مختلف صدا وسیما، روزنامه ها و مجلات هستند که حجم عمده تبلیغات هم از طریق این رسانه هابه جامعه تزریق می شود. چرا تبلیغ از طریق رسانه اینترنت به اندازه تبلیغات دررسانه های ذکرشده جدی گرفته نمی شود؟
مطمنامهم ترین دلیل آن عدم فرهنگ سازی لازم است به عبارت دیگرمدیران تبلیغات ما به این باور نرسیده اند که تبلیغ در اینترنت هم می تواند موثر و کارسازباشد. اماآیا فرهنگ سازی آسان است؟ خیر! پس برای گسترش صنعت تبلیغات اینترنتی در ایران چه باید کرد؟
سرعت دادن به روند حل این مشکل یعنی تشویق آگهی دهندگان به تبلیغ در اینترنت راکسانی می توانند انجام دهندکه هم اکنون رابطه مستقیمی با آنها دارند. نکته کلیدی هم توجه به مهم ترین رسانه های تبلیغ در کشور است. تبلیغ کنندگان تبلیغ درشبکه های صدا و سیما و همینطور روزنامه ها و مجلات را به عنوان کانالهای اصلی تبلیغ پذیرفته اند. اگر مدیران همین رسانه ها کمی توجه به تبلیغات اینترنتی نشان دهندشاید بتوان زودتر به نتیجه رسید. اما شاید مدیران این رسانه ها اینترنت را رقیب خود بدانند و نخواهند که تبلیغات در آن مرسوم شود و از حجم تبلیغ درآنها کاسته نشود.
آنها چه بخواهند و چه نخواهند چنین اتفاقی خواهد افتاد. لذا منطقی خواهد بود که اندکی هوشیاری به خرج داده وبه تبلیغات اینترنتی توجه بیشتری نشان دهند. آنها می توانند سیستمی همانند FastClick برای تبلیغ در سایت ها داشته باشند که به خوبی دوگروه آگهی دهندگان و توزیع کنندگان آگهی را پوشش دهند. آنها همچنین می توانند از تجربه های موجود داخلی نیزکمک بگیرند.
نتیجه گیری:
گسترش فرهنگ تبلیغات اینترنتی درایران به نفع جامعه خواهدبود.سایت های کوچکی که با تلاش فراوان محتوای مناسبی را منتشر می کنند را به حفظ کیفیت و بالاتر بردن آن تشویق می کند.دراین صورت شاهد آن خواهیم بود که بر تعداد سایتهای تخصصی افزوده گردد و مراجع معتبر بسیاری برای بینندگان فارسی زبان ،رشدیابند.
“مقالات اخبارایران”

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)