کوچه پس کوچه های تفاهم

سکوت همسران

سکوت همسران

سکوت و کم حرف زدن هریک زوجین بویژه مردها تاثیر منفی در روابط زناشویی می گذارد.تا حدودی که می گویند نیاز به یک همدم وهم زبن،این بیانگر یکی از نیزا های اساسی هست که بدان اشاره شده است .در واقع باسکوت این نیاز اسای را نه تنها پاسخگو نیستید بلکه سبب تشدید این نیاز در طرف مقابل می شوید .با ما همراه باشیدبرای هر زن ...

ادامه مطلب

جلوگیری از جر و بحث

جلوگیری از جر و بحث

جر و بحث های کوچک با طرفتان در ابتدا با نرمی به نتیجه می رسد. اینکه هیچ دفاعی از خودتان نداشته باشید و خودتون رو کوچک کنید در گرماگرم دعوا به نظر غیر منطقی می آید اما در واقع بسیار موثر است.برای جلوگیری از جر و بحث این را بگویید ” شما به نظر من عالی هستی” این بهترین جواب به سوالی از این قبیله که ...

ادامه مطلب

بسیاری از سوء تفاهم ها بین زن و شوهر به خاطر نداشتن مهارت گفت و گو است

بسیاری از سوء تفاهم ها بین زن و شوهر به خاطر نداشتن مهارت گفت و گو است

هر چه از عمر زندگی مشترک می گذرد، زوجین دوره های متفاوتی را تجربه می کنند و گاه لازم می شود، در مورد سوء تفاهم و روابط شان با یکدیگر بیشتر بیندیشند. برای رفع نواقص و کمبودها لازم است موانعی که بر سر راه ارتباط برقرار کردن شان هست را شناسایی کنند. ازدواج پیمانی است که زن و شوهر بر اساس آن با یکدیگر قرار می ...

ادامه مطلب