فرزندان و امتحانات

ماراتن امتحان های آخر سال

ماراتن امتحان های آخر سال

همه ساله با شروع فصل امتحانات هم خانواده ها و هم محصلین و دانش آموزان آماده ماراتن یک ماهه امتحان می شوند. عده ای با دلهره از امتحان و عده ای با خیال راخت و با تکیه بر سابقه سال تحصیلی که آن را طی کرده اند پیش به سوی امتحان می روند .اما در این میان یک سری اصول و قواعد همیشه ...

ادامه مطلب

اضطراب های تلخ امتحان

اضطراب های تلخ امتحان

دی ماه با روزهای امتحانی اش، برای خیلی از دانش آموزان زمستان را همراه با اضطراب های تلخ امتحان سردتر می کند. این امر طبیعی است و همه ما پیش از امتحان درجاتی از نگرانی یا تنش را تجربه می کنیم. در روزهای امتحان ترس و نگرانی کمی لازم است اما نگرانی بیش از حد می تواند در جریان آماده سازی و انجام امتحان ها، مزاحمت ...

ادامه مطلب

تحصیل

تحصیل

تکنولوژی و زندگی ماشینی امروز همه چیز را راحت کرده و به همین دلیل نسل امروز کمتر مثل گذشته دنبال زندگی و اهداف شان هستند. حتی می توان گفت به نوعی هدف خود را گم کرده اند و شیوه زندگی های امروزی و عوامل محیطی باعث ایجاد این مسئله شده است. در سال های اخیر شاهد رکود تحصیلی بین دانش آموزان نوجوان به دلایل مختلف هستیم. ...

ادامه مطلب

فرزندان و امتحانات

فرزندان  و امتحانات

۱- در ایام برگزاری امتحانات در خانه فضای آرامبخش، شورآفرین و اطمینان‌بخش ایجاد نمایید زیرا بیشتر پژوهش‌ها نشان داده‌اند که استرس بی‌جا، کارآمدی فرد را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد و باعث کاهش میزان کارآمدی می‌شود ۲- مشکلات و درگیری های خانوادگی را کاهش داده و مشکلات بوحود آمده را حتی الامکان به فرزندانتان منتقل ننمایید ۳- امتحان دانش‌آموز، وظیفه دانش‌آموز است نه وظیفه والدین والدین مسوولیت‌های خودشان ...

ادامه مطلب