مد وخانواده

مد وخانواده

مد وخانواده
در امر مد وخانواده می توان نکات قابل توجهی را دریافت کرد.درواقع این خانواده است که مزاج فرهنگی کودک را رشد داده و به عرصه بلوغ رسانده است .در واقع فردی که وارد اجتماع می شود در پشت زمینه مدگرایی خود از خانواده فرهنگی دارد.حال اگر این فرهنگ غنی شده باشد در برابر آماج حملات مد نامناسب دوام می اورد وگرنه خیر .با ما همراه باشید.
علاقمندان به مدگرایی گروه های سنی ویژه ای نیستند بلکه با شدت وضعف،درمیان همه طبقه های سنی و اجتماعی دیده می شوند. در این میان نوجوانان و جوانان به دلیل شرایط سنی، کنجکاوی و روحیه تنوع طلبی بیش ازدیگر گروه های اجتماعی، مجذوب جاذبه های مد می شوند. مد هر چه باشد، خوب یا بد، اخلاقی یا غیر اخلاقی، ارزشی یا غیر ارزشی،نکته مهم شیوه برخورد با آن است. در تایید یا رد آن نباید افراطی یا احساسی برخورد کرد. به ویژه رد یا مخالفت با آن بدون طرح پیشنهادمناسب و اجرایی و متناسب با علایق و سلایق نسل جوان و نوجوان نه تنها موفقیتی در پی نخواهد داشت،بلکه خود مشکل ساز خواهدشد. بی شک برخوردهای منفی و فیزیکی والدین با این پدیده نیز کارساز نخواهد بود و با گذشت زمان،به مشکلات در این زمینه ومخالفت با خانواده منجر خواهد شد. با توجه به پیامدهای گوناگون مدگرایی منفی، برای کاهش پیامدهای ناگوار آن در جامعه، باید به دنبال راهکارهایی برای تعدیل آن بود. به یقین در این میان نقش فرد مدگرا و خانواده ازهمه بیشتر است.
مدومدگرایی نوعی نماداست. نماد نیز وسیله ای برای انتقال پیام، هدف و باور فرد یا گروهی است که فقط در قالب گفتار نیست. گاهی مدل یک لباس،طرح رنگ و نوشته آن می تواند حاصل همان پیام گفتاری باشد. امروزه بسیاری از گروه های غیراخلاقی برای خودشان نمادهایی دارند. استفاده آگاهانه یانا آگاهانه از این نمادهای فرهنگی و تبلیغی می تواند به معنای علاقه و وابستگی و هم سویی فکری با آنان باشد و ما باید با انتخاب پوشش مناسب،خود را از نمادهای فرهنگی نامناسب دور سازیم.
برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت:ازجمله عواملی که جوانان و نوجوانان را به مدگرایی منفی یا پوچی و بیهودگی دچار می کند، بی برنامگی و بیکاری است. بنابراین پدر و مادرها باید با برنامه ریزی مناسب، برنامه های جذابی برای اوقات فراغت نسل جوان تدارک ببینند و همچنین جوانان و نوجوانان نیز باید برای اوقات فراغت خود در زمینه های علمی، هنری، ورزشی و تفریحی برنامه ریزی سودمندی داشته باشند تا وقت ارزشمند خود را برای کارهای غیر ضروری مانند خودنمایی وجلوه گری یا پیروی از گروه های پوچ و بیهوده صرف نکنند.
توجه به این موارد نقش خوبی در فرهنگ سازی مد مناسب در پی خواهد داشت.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)