على اکبر دهخدا

على اکبر دهخدا

شما شاید نام علی اکبر دهخدا را زیاد شنیده باشید .ولی کمتر با بیوگرافی وی آشنا باشیدشاید بی تردید بزرگترین خدمت را ایشان به زبان فارسی کرده باشد وبلی لغت نامه دهخدا یکی از بهترین وتک ترین اثر های زبان فارسی هست که هنوز هم مورد استفاده ایرانی هاست.خدمتی بی نظیر از استاد دهخدا به زبان فارسی. با ما همراه باشید…
على اکبر دهخدا روزنامه نگار، شاعر، محقق، مترجم، مصحح وفرهنگ نویس‌برجسته معاصر در سال ۱۲۵۸ ه.ش در تهران بدنیا آمد. وى تحصیلات دینى را در نزد شیخ غلامحسین بروجردى آموخت وپس از آن وارد مدرسه عالى علوم سیاسى تهران شد. دهخدا مبانى علوم جدید و زبان فرانسه را در آنجا فراگرفت و ضمنا از محضر درس‌شیخ هادى نجم آبادى نیز بهره برد.دهخدادرسال ۱۲۸۲ هجرى شمسى به همراه معاون‌الدوله غفارى وزیر مختار ایران در کشورهاى بالکان به اروپا رفت وطى دو سال اقامت در وین وتحصیل علوم جدید،زبان فرانسه خود را تکمیل کرد. وى در روزهاى آغازین جنبش مشروطه به ایران بازگشت و در انتشار روزنامه صور اسرافیل با میرزا جهانگیر خان شیرازى همکارى کرد. دهخدا در این روزنامه مقالات خود را تحت عنوان چرند و پرند با نامهاى مستعار دخو، خرمگس، امیرالجوال،روزنامه چى ، سگ حسن دله و غلام گدا چاپ مى‌کرد که در نوع خود بى نظیر بود و نقش زیادى در بیدارى افکار مردم داشت. دهخداپس ازواقعه به توپ بستن مجلس شوراى ملى به استانبول گریخت و از آنجا به اروپا رفت و درسوئیس با کمک میرزا ابوالحسن خان پیرنیامعاضد السلطنه روزنامه صور اسرافیل رامجددا در شهر ایوردون دایر کرد که پس از سه شماره تعطیل شد. وى سپس به ترکیه رفت و دراستانبول به انجمن سعادت ایرانیان پیوست و در شمار نویسندگان مجله سروش‌درآمد. دهخدا پس از فتح تهران و اعاده اصول مشروطه،از تهران و کرمان به نمایندگى مجلس شورا دردوره دوم انتخاب شد. دهخدا دردوران جنگ جهانى اول حدود بیست وهشت ماه دریکى از روستاهاى چهار محال بختیارى متوارى بود و پس از پایان جنگ به تهران آمد و از آن پس از کارهاى سیاسى کناره گرفت ومشاغل مختلفى نظیر ریاست دفتر وزارت فرهنگ،ریاست مدرسه علوم سیاسى تهران و ریاست تفتیش وزارت دادگسترى راعهده دار شد. علامه دهخدا پس از قضایاى شهریور ۱۳۲۰ شمسى وبرکنارى رضا شاه تا پایان عمربه مطالعه و تحقیق و تألیف مشغول شدوازکارهاى سیاسى کناره گرفت. وى پس از روى کارآمدن مصدق از دولت او پشتیبانى کرد و همین باعث شد پس از کودتاى ۲۸ مرداد۱۳۳۲ چندى مورد بى مهرى دولت قرار گیرد. دهخدادرسال ۱۳۳۴ درتهران در گذشت و جنازه‌اش در ابن بابویه شهر رى مدفون گردید. بزرگ‌ترین شاهکار دهخدا کتاب لغت نامه وى‌است که ازدستاوردهاى بزرگ ادبى زبان فارسى بشمار مى‌رود. علامه دهخدا در جوانى پس از بازگشت از چهار محال و بختیارى با عزمى راسخ به جستجو ویادداشت بردارى لغات و اصطلاحات پرداخت و چهل سال این کار دشوار را ادامه داد. حاصل این کارمجموعه‌اى مشتمل بر مفصل ترین کتاب لغت زبان فارسى بودکه اطلاعات زیادى درخصوص اسامى خاص تاریخى و جغرافیائى ارائه مى دهد. اشعار زیباى دهخدانیز حکایت ازطبع روان وى دارد.مهم‌ترین آثار علامه دهخدا عبارت است‌از: مقالات چرند و پرند، امثال و حکم، جریده سروش ، لغت نامه،دیوان شعر،تصحیح دیوان سید حسن غزنوی، شرح حال و آثار ابوریحان بیرونی، ترجمه روح القوانین و ترجمه کتاب عظمت وانحطاط رومیان.این بخشی کوتاه از زندگی نامه علی اکبر دهخدا بود .مردی که در تاریخ زبان فارسی ماندگار شد با خدمتی ممتاز به آن یعنی لغت نامه دهخدا.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)