مسری بودن خارش بدن !

مسری بودن خارش بدن !

خاراندن بدن و در کل خارش نیز همانند خمیازه کشیدن واگیردار و مسری بوده است و تماشای فردی در حال خاراندن بدن موجب ایجاد حس خارش می شود در فرد ببیننده ،اینطور نیست امتحان کنید.
محققان طی نحقیقات خود به اینم نتایج پی برده اند که ، این احساس در موش‌ها به شکل مسری است و این کشف به شناسایی مدارهای مغزی که منجر به پیدایش احساس سوزش یا ناراحتی‌های دیگر می‌شود کمک خواهد کرد و حس خارش و سوزش را در فرد بیدار خواهدکرد.
محققان دانشگاه واشنگتن در این مطالعه یک جفت موش را در محفظه‌های کنار هم قرار داده و بررسی کردند. مشاهدات نشان داد زمانی که یکی از موش ها خودش را بخاراند ، دیگری هم به احتمال زیاد خودش را می خاراند. برای اطمینان از اینکه این واکنش کاملا بر اساس تحریک دیداری و دیدن خارش موش دیگر است، آنها آزمایش را با نمایش ویدئوی از این حالت برای موش دیگر تکرار کرده و به نتایج مشابهی دست یافتند.
ژوفنگ چن ، سرپرست تیم تحقیق ، در این باره می گوید: «ما طی تحقیقات دریافتیم موش ها با مشاهده خارش موش دیگر ، تنها در عرض چند ثانیه شروع به خاراندن بدن خودشان کردند».
اسکن مغزی موش‌هایی که در حال تماشای خارش موش دیگر بودند هم نشان دادکه ناحیه‌ای در هیپوتالاموس موسوم به هسته‌های سوپرکیاسماتیک ، در زمانی که موش به تقلید از رفتار موش دیگر شروع به خاراندن خودش می‌کند، روشن می‌شوند.
محققان می‌گویند مشاهده عمل خاراندن سبب می‌شود تا مغز انسان ماده‌ای را ترشح کند که پیام خاراندن از پوست به نخاع ارسال شود. بدین ترتیب به‌جای اینکه فرد خود عمل خاراندن را انتخاب کند ، مغز او واکنش نشان می‌دهد ، به‌طوری ‌که وقتی عمل خاراندن شروع می‌شود ، تمام پیام‌های خارشی که مغز تا آن لحظه نادیده گرفته بود ، محسوس‌تر می‌شوند.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)