ماشین حساب های مهندسی

ماشین حساب های مهندسی

برنامه نویسی درماشین حسابهای مهندسی از جمله امکاناتی است که در بدست آوردن جواب دقیق و با سرعت بالا(به خصوص درجلسات امتحان ) کاربردزیادی دارد.
مثلاشما می توانید با نوشتن یک برنامه کوتاه در عرض چند ثانیه جواب معادله های مختلف، محاسبات ماتریسی، آماری و مهندسی بسیاری از عملیات ریاضی را که اغلب موجب اشتباه می شوند بدست آورید.
در این مقاله سعی می کنیم برنامه نویسی درماشین حساب fx-3650 مهندسی را باهم مرور کنیم شمامی توانیداز عملیات مشابهی در سایر ماشین حسابها مهندسی نیز استفاده کنید بهترین مرجع برای این کار دفترچه راهنمای ماشین حساب شما میباشد.
ابتدا کلید mode را ۳ بار میزنیم تا صفحه (PRGM RUN PCl) ظاهر شود، شایان ذکر است که شماره زیرهرکلمه همان مد را فعال می کند. پس ما شماره ۱ را که مربوط به PRGM است میزنیم تا وارد مد برنامه نویسی شویم.
در این ماشین حساب مهندسی امکان نوشتن ۴ برنامه تا ۳۰۰ کارکتر موجود می باشد.
شما با زدن هر یک از کلید های ۱ تا ۴ شماره برنامه ای را که می نویسید مشخص می کنید.
مثلا کلید ۱ را میزنیم.
حالا می توانیم شروع به برنامه نویسی کنیم.
امااین علایم چگونه در LCD ماشین حساب ظاهر می شود؟
در این ماشین حساب مهندسی ( fx-3650P)بازدن کلید Shift و۳ (P-COM)می توانیدبه علایم مورد نیاز دسترسی پیدا کنید.
بعد از بارگزاری متغیرها عملیات دلخواه را البته با توجه به تقدم و تاخر عملیات (مانند آنچه در برنامه نویسی کامپیروتر خوانده اید) می نویسیم.
برای اینکه عملیات انجام شده را درمتغیری قرار دهیم بعداز برنامه B <- قرار میدهیم البته B نام متغییر دلخواه خودمان است. برای جدا کردن عملیات از هم نیز از علامت مثلث کوچک که در(P-COM) با شماره ۴ در دسترس است، استفاده میکنیم. برای اجرای برنامه هم با زدن کلید ON از مد برنامه نویسی خارج شده وکلید Prog که درزیرکلید Shift قرار دارد استفاده میکنیم . بعد از زدن کلید در صفحه ۴ برنامه مشاهده می کنید که با زدن شماره برنامه ای را که نوشته ایدمثلا ۱ می توانید به برنامه دسترسی پیدا کنید. با اجرای برنامه ابتدا سه متغییر A,B,C راکه ضرایب معادله هستند ازشما می خواهدسپس با زدن کلید EXE جواب ها راکه در دو متغییر X و Y ذخیره شده است نشان خواهدداد.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)