هیدرولیک چیست؟

هیدرولیک چیست؟

هیدرولیک ازریشه یونانی هیدرو مشتق شده است و این کلمه بمعناجریان حرکات مایعات می باشد.در قرون گذشته مقصوداز هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخودگرفت و معنی ومفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ های آبی و مهندسی آب بوده است.مفهوم هیدرولیک در این قرن دیگرمختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیع تری بخودگرفته وشامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری ، بخصوص ” روغن معدنی ” میباشد ، زیرا که آب بعلت خاصیت زنگ زدگی،درصنایع نمی تواندبعنوان انرژی انتقال دهنده مورداستفاده قرار گیرد و بعلت آنکه روغن خاصیت زنگ زدگی دارد،امروزه درصنایع ازآن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار میگردد.
بطور خلاصه میتوان گفت:فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد ” هیدرولیک ” نامیده میشود.از آنجائیکه هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی هم بخاطر روغن کاری قطعات در حین کار و هم بخاطر انتقال انرژی در سیستم های کنترل استفاده میشود . وقتی که درصنعت ازهیدرولیک نام برده میشود ، مقصود همان “هیدرولیک روغنی “می باشد.بطوردقیق میتوان گفت که : حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده و در مهندسی کنترل برای انتقال زیگنال ها وتولیدنیرو می باشد.وسائل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در صنعت میسر میسازد خود دارای تاریخچه بسیارقدیمی می باشد.یکی ازقدیمی ترین این وسائل ، پمپ های هیدرولیکی بوده ، که برای اولین بار کتزی بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل ازمسیح،پمپی از نوع پیستون اهرمی که دارای دو سیلندر بود اختراع و ساخته است .تا اوائل قرن هشتم دیگر در این زمینه وسیله جدیدی پدید نیامد و دراوایل این قرن انواع چرخ های آبی اختراع و رواج بسیار پیدا نمود.قرن شانزده را میتوان توسعه پمپهای آبی دانست و در این قرن بود که انواع پمپ با ساختمان های مختلفی پدیدار گردیدند و اصول ساختمانی این پمپ ها ، امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ئی ، هنوز هم مورد توجه و اهمیت بسیاری را دارا می باشد.دراواخر قرن شانزدهم اصول ساختمان پرس هیدرولیکی طراحی گردیده و حدوداً بعد از یک قرن اولین پرس هیدرولیکی که جنبه عملی داشت ، شروع بکار نمود.قرن نوزدهم زمان کاربرد پرس های هیدرولیک آبی بود و اوائل قرن بیستم را میتوان شروع و زمان توسعه هیدرولیکی روغنی در صنایع و تاسیسات صنعتی دانست.سال ۱۹۰۵ پیدایش گیربکس هیدرواستاتیکی تافشار ۴۰ بارسال ۱۹۱۰ پیدایش ماشین های پیستون شعاعیسال ۱۹۲۲ پیدایش ماشین های شعاعی با دورسریع سال ۱۹۲۴ پیدایش ماشین های پیستون محوری با محور مایلسال ۱۹۴۰ پیدایش و تولید انواع مختلف وسائل و ابزار هیدرولیکی برای فشارهائی بیش از ۳۵۰ بار ، که بعضی از آن وسایل در حال حاضر بطور سری تولید میگردد.توسعه وسیع و کاربرد هیدرولیک روغنی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد ، ودر اثر همین توسعه ، بسیاری از قطعات و لوازم هیدرولیک روغنی در حال حاضر بصورت استاندارد شده تولید میگردند.خواص هیدرولیک روغنی و کاربرد آن در صنایع استفاده از هیدرولیک روغنی به طراحان ماشین امکانات جدیدی را داده ، که میتوانند به نحو ساده تری ایده و طرح خود را عملی سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هیدرولیک، روغنی کمک بسیار جامعی در حل مسائل طراحان می نماید.امروزه طراح ماشین میتواند با کمک هیدرولیک روغنی مسایل پیچیده کنترل مکانیکی را بنحو ساده تری و در زمان کوتاه تری حل نموده و در نتیجه طرح رابا مخازن کمتری عرضه نماید.خواص مثبت هیدرولیک روغنیتولید و انتقال نیروهای قوی توسط قطعات کوچک هیدرولیکی ، که دارای وزن کمتری بوده و نسبت وزنی آنهانسبت به دستگاه های الکتریکی ۱ به ۱۰ میباشد.نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنهاتبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی اسیلاتوری (رفت و برگشتی)قابلیت تنظیم وکنترل قطعات هیدرولیکی امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت استارت حرکت قطعات کار کننده هیدرولیکی ، در موقعی که زیر بار قرار گرفته باشند.قابلیت تنظیم غیر پله ئی نیرو ، فشار ، گشتاور، سرعت قطعات کار کننده ازدیاد عمر کاری قطعات هیدرولیکی در اثر موجودیت روغن در این قطعات مراقبت ساده دستگاه ها و تاسیسات هیدرولیکی توسط مانومترامکان اتوماتیک کردن حرکات در مقابل این خواص مثبت ، البته خواص منفی نیز در هیدرولیک موجود است که طراحان بایستی با آنها نیز آشنا گردند ، البته لازم بتذکراست که بزرگترین خاصیت منفی هیدرولیک،افت فشار می باشد،که در حین انتقال مایع فشرده پدید می آید.خواص منفی هیدرولیک روغنی خطر در موقع کار با فشارهای قوی ، لذا توجه بیشتری بایستی به محکم وجفت شدن مهره ماسوره ها با لوله ها و دهانه تغذیه و مسیر کار قطعات کار کننده نمود راندمان کمتر مولدهای نیروی هیدرولیکی نسبت به مولدهای نیروی مکانیکی ، بعلت نشت فشارروغن و هم چنین افت فشار دراثر اصطکاک مایعات درلوله و قطعات بعلت قابلیت تراکمی روغن و همچنین نشت آن،امکان سینکرون کردن جریان حرکات بطوردقیق میسرنمی باشد.گرانی قطعات در اثر بالا بودن مخارج تولید.کاربرد هیدرولیک امروزه در اغلب صنایع بخصوص صنایع ذیل متداول میباشد:ماشین ابزارپرس سازی تاسیسات صنایع سنگین ماشین های راه و ساختمان و معادن هواپیما سازی کشتی سازی تبدیل انرژی در تاسیسات هیدرولیکی انرژی مکانیکی اغلب توسط موتورهای احتراقی و یا الکترو موتورها تولید میگردد، در هیدرو پمپها تبدیل به انرژی هیدرولیکی گشته و این انرژی از طریق وسائل هیدرولیکی به قطعات کار کننده هیدرولیکی منتقل میگردد، واز این قطعات کارکننده میتوان مجددا انرژی مکانیکی را بدست آورد.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)