آرشیو برای مرداد ۲۹ام، ۱۳۹۵

مربی

مربی

انتخاب مربی در روند ورزشی وحتی اخلاقی همه انسان ها به ویژه فرزندان بسیار مهم است.چه مربی، برای بچه خود ویا خود انتخاب کنیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را از این انتخاب به دست بیاوریم.مربی در نقش یک معلم در حوزه های مختلف عمل خواهد کرد.بدون شک زمانی که شما بخواهید تمرین ورزشی داشته باشید با موجود پیچیده ای به نام آدمی بر خواهید خورد ...

ادامه مطلب